เจาะยอดผลิต -ยอดขาย-ส่งออกรถยนต์เดือน ก.พ.65 รุ่งหรือร่วงเช็คที่นี่

23 มี.ค. 2565 | 05:27 น.

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เผยยอดผลิต -ยอดขาย -ส่งออกรถยนต์เดือนก.พ.65 พร้อมปัจจัยบวก-ปัจจัยเสี่ยงกระทบตลาดรถยนต์ จะมีอะไรบ้าง ตรวจสอบที่นี่

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย จำนวนการผลิตรถยนต์ ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ยอดผลิตรถ

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีทั้งสิ้น 155,660 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 307,407 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.35 

 

สำหรับยอดผลิตที่เพิ่มส่วนใหญ่มาจากการผลิตรถกระบะขายในประเทศและผลิตส่งออกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังผลิตรถยนต์นั่งลดลงจากการการขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนในบางรุ่น และยังกังวลการขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนที่อาจรุนแรงขึ้นจากสงครามยูเครน จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ยอดขายรถยนต์ในประเทศ

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 74,489 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนตัวเลขตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 รถยนต์มียอดขาย 143,944 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.08

 

สำหรับยอดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอนุญาตให้จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจมากขึ้น การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การรับประกันรายได้เกษตรกร การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน 

 

รวมไปถึงการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ การส่งเสริมการขายของผู้จำหน่ายรถยนต์ และงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ จะช่วยเพื่มยอดขายรถยนต์ในเดือนมีนาคมและเมษายนโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า

ยอดส่งออกรถยนต์ 

ด้านตลาดส่งออก รถยนต์สำเร็จรูปเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่งออกได้ 79,451 คัน ลดลงร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 149,284 คัน ลดลงร้อยละ 2.81

 

ยอดส่งออกที่ลดลงเป็นผลมาจากการชะลอผลิตรถยนต์นั่งบางรุ่นเพราะขาดแคลนชิปและชิ้นส่วน จึงส่งออกลดลงในตลาดเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ แต่ยังคงส่งออกเครื่องยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นตามการเปิดโรงงานผลิตของประเทศคู่ค้า