พนักงาน“วอลโว่”ทุกเพศ ลาเลี้ยงลูกได้ 24 สัปดาห์ จ่ายเงิน 80%

01 พ.ค. 2564 เวลา 1:15 น. 1.4k

วอลโว่ คาร์ ให้สิทธิ์พนักงานทุกเพศเท่าเทียมกัน ทั้งผู้เป็นแม่ พ่อ หรือ เพศทางเลือก LGBTQ  ด้วยการให้วันลาเลี้ยงลูก 24 สัปดาห์พร้อมรับเงินเดือน 80%

วอลโว่ คาร์ ประกาศนโยบาย Family Bond by Volvo Cars ให้สิทธิวันลาเลี้ยงดูลูก 24 สัปดาห์ให้แก่พนักงานวอลโว่ ครอบคลุมผู้ปกครองทุกประเภท ทั้ง พ่อ-แม่ผู้ให้กำเนิด ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อุปถัมภ์บุตร และผู้รับอุ้มบุญ ทุกเพศทั้งชาย หญิง และเพศทางเลือก (LGBTQ) เพื่อสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรที่ทุกคนมีความเสมอภาค สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยัง เป็นการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศตามบริบททางสังคม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตในการทำงานได้อย่างเท่าเทียม

นายฮาคาน ซามูเอลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป สวีเดน เปิดเผยว่า สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (หรือ 120 วันทำงาน) พร้อมรับเงินเดือน 80% ตลอดระยะการลาตามนโยบายนี้

โดยกำหนดให้เฉพาะพนักงานประจำที่ทำงานในบริษัทไม่ต่ำว่า 1 ปี ไม่จำกัดเพศทั้งในสำนักงานและโรงงานการผลิตของวอลโว่ทุกแห่ง  ซึ่งทางพนักงานต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือนและใช้สิทธิ์ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บุตรเกิด

พนักงาน“วอลโว่”ทุกเพศ ลาเลี้ยงลูกได้ 24 สัปดาห์ จ่ายเงิน 80%

สำหรับสิทธิ์นี้ยังสามารถขอใช้ได้อีกเมื่อมีบุตรคนใหม่ พนักงานวอลโว่ที่ใช้สิทธิ์วันลาเลี้ยงดูบุตรนี้จะได้ทำงานในตำแหน่งเดิมและรับเงินเดือนเท่าเดิมเมื่อกลับมาทำงาน หรือสามารถขอโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมได้ เพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป

“เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว และกำหนดให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานมาโดยตลอด เพราะเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนผู้คนซึ่งเป็นรากฐานขององค์กร จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้เติบโตอย่างมั่นคงจากภายใน และเนื่องจากเรามีฐานการดำเนินงานอยู่ทุกแห่งทั่วโลก นโยบายวอลโว่ Family Bond จึงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด” นายซามูเอลสัน กล่าว

นายคริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยในปัจจุบัน สิทธิ์การลาหยุดงาน เพื่อเลี้ยงดูบุตร ยังคงเป็นการลาหยุดตามกฏหมายแรงงาน โดยพนักงานหญิงสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้ ตามกฏหมาย และข้อกำหนดของประกันสังคม แต่นโยบาย Family Bond by Volvo Cars นั้น วอลโว่ให้สิทธิพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งเพศ เพื่อได้มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร เป็นเวลา 24 สัปดาห์ และจ่ายเงิน 80% ของฐานเงินเดือน

สำหรับ วอลโว่พนักงานหญิงที่ลาคลอด สามารถใช้สิทธิ์ลาคลอด 45 วันพร้อมรับค่าจ้าง 100% และสามารถลาต่อให้ครบ 24 สัปดาห์ ตามนโยบายของวอลโว่ นโยบายนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานวอลโว่ที่เป็นคุณแม่ก็สามารถหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูลูกได้อย่างสบายใจ ส่วนพนักงานวอลโว่ที่เป็นพ่อ จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของภรรยาได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรอุปถัมภ์ ซึ่งครอบคลุมผู้ปกครองทุกเพศรวมถึงกลุ่ม LGBTQ ให้มีเวลาจัดการสิ่งต่างๆ ได้ไม่แตกต่างจากผู้ปกครองประเภทอื่น ๆ

“สังคมในปัจจุบัน ที่มีคู่รักเพศเดียวกันต้องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้น สามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรอายุแรกเกิดถึงอายุ 3 ขวบได้ โดยใช้สิทธิ์ต่อบุตร 1 คน ภายในเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เป็นรากฐานให้การเจริญเติบโตของเด็ก” นายเวลส์ กล่าว

ปัจจุบัน บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้พนักงาน work from home และให้งดการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ แต่ถ้าพนักงานไม่มีรถส่วนตัวแล้วจำเป็นต้องเดินทาง บริษัทจะเตรียมรถพร้อมคนขับ ไปบริการรับ-ส่งให้ถึงบ้าน

ที่มา วอลโว่

แท็กที่เกี่ยวข้อง