svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บลจ.กสิกรไทย จัดโปรหนักตลอดเดือนมิ.ย. ผ่าน 3 กองทุนเด่น

12 มิถุนายน 2565

บลจ.กสิกรไทย เผย ‘เงินเฟ้อสหรัฐฯ’ เป็นตัวชี้ทิศทางตลาดและความผันผวนในระยะนี้ แต่ตลาดหุ้นโลกปรับฐานเป็นปัจจัยหนุน มองเป็นโอกาสทยอลงทุนผ่าน 3 กองทุนเด่น K-VIETNAM K-GINCOME-A(R) และ K-SF พร้อมจัดโปรหนักตลอดเดือนมิ.ย.

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า สถานการณ์การลงทุนในช่วงนี้ยังคงมีความผันผวนอยู่ โดย ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดและการลงทุนที่ยังคงมีความผันผวนอยู่ในระยะนี้ และเป็นประเด็นหลักที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ให้น้ำหนักต่อการพิจารณาเข้าลงทุน

บลจ.กสิกรไทย จัดโปรหนักตลอดเดือนมิ.ย. ผ่าน 3 กองทุนเด่น

 อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย มองจังหวะนี้ เป็นช่วงเวลาที่สามารถทยอยเข้าลงทุนได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ได้ปรับฐานลงมาที่ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในระยะยาว ประกอบกับเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง และคาดว่าน่าจะผ่านระดับสูงสุดไปแล้ว

นอกจากนี้ การเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหลายภูมิภาคยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บลจ.กสิรไทย ขอแนะนำ 3 กองทุนเด่น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่รับได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพอร์ตการลงทุน

 

สำหรับผู้ที่ต้องการให้พอร์ตเติบโตไปกับประเทศที่มีศักยภาพสูงและรับความเสี่ยงได้สูง แนะนำให้ลงทุนใน กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM) ซึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของเอเชีย” ด้วยปัจจัยสนับสนุนใน 4 มิติ ได้แก่

  1. เศรษฐกิจเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม ASEAN Emerging Markets
  2. การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในหลายด้าน มีการทุ่มงบประมาณกว่า 5% ของ GDP เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP สูงที่สุดในอาเซียน มุ่งยกระดับความสามารถการแข่งขันในภูมิภาค
  3. จำนวนประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนสูงที่สุดในอาเซียนเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
  4. การลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติ (FDI) ที่ยังคงไหลเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง

กองทุน K-VIETNAM มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนตรงในหุ้นเวียดนาม และบางส่วนลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม ซึ่งรวมถึง ETF ด้วย ในช่วงที่ผ่านมากองทุน K-VIETNAM มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น สามารถเอาชนะดัชนีชี้วัดได้ในทุกช่วงเวลา

 

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อวางแผนเกษียณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็สามารถลงทุนในกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (K-VIETNAM-RMF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับกองทุน K-VIETNAM ได้เช่นกัน

 

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับรายได้อย่างสม่ำเสมอและรับความเสี่ยงได้ปานกลาง แนะนำให้ลงทุนใน กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) ที่มีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) โดยกระจายลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ เน้นกลุ่มที่มีการจ่ายรายได้สม่ำเสมอ

 

เช่น หุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูง หรือ ตราสารหนี้ทั้งที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) และที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (Non-Investment Grade)  โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทให้ทันและเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

 

กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาปรับพอร์ตด้วยตัวเอง และต้องการรับรายได้สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดความผันผวนจากวิกฤติต่างๆ อาทิ COVID-19, Trade War และ Brexit กองทุนก็ยังสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ทุกเดือนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ 29 เม.ย. 65)

 

สำหรับผู้ที่ต้องการลดความผันผวนให้กับพอร์ต มองหาโอกาสรับตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และรับความเสี่ยงได้น้อย แนะนำให้ลงทุนใน กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นตราสารหนี้ไทยระยะสั้นที่มีเครดิตดี ด้วยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงในตลาดตราสารหนี้ไทย

 

ทั้งนี้ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าผู้ลงทุนในทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว โดยผู้ที่ลงทุนในกองทุน K-VIETNAM และ K-GINCOME-A(R) จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อทุกช่องทาง จาก 1.50% เป็น 1.00% ส่วนผู้ที่ลงทุนในกองทุน K-SF ผ่าน App K PLUS, K-My Funds และธนาคารกสิกรไทย ทุกยอด 500,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน K-CASH มูลค่า 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท/ท่าน