ลงทุนพันธบัตร"ออมเพิ่มสุข"คุ้มค่าไหม เทียบผลตอบแทน จุดดี- จุดด้อย

04 มิ.ย. 2565 | 04:25 น.

พันธบัตรออมทรัพย์"ออมเพิ่มสุข" ดอกเบี้ย 2.90-3.60% เช็คผลตอบแทน เทียบสถิติย้อนหลัง 4 ปี ( 2562-65 ) และดอกเบี้ยฝากแบงก์ คุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ จุดดี - จุดเสีย เปิดขาย 13 มิ.ย.นี้

ลงทุนพันธออมทรัพย์ของกระทรวงคลังดีไหม ส่องสถิติอัตราผลตอบแทนพันธบัตรออมทรัพย์ ย้อนหลัง 4 ปี ( 2562-2565 ) หลังดอกเบี้ยทะยานขึ้น นับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เมื่อต้นเดือน พ.ค.65 และจ่อเร่งปรับขึ้นแรงในเดือนมิ.ย. - ก.ค. นี้ 

 

โดยในวันที่13 มิ.ย.2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) จะเริ่มจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมเพิ่มสุข” วงเงิน 55,000 ล้านบาท ให้กับประชาชน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี ( หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จะได้รับผลตอบแทนสุทธิ 2.465% ) และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี ( หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จะได้รับผลตอบแทนสุทธิ  3.06%) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

 

ซึ่งเมื่อเทียบสถิติย้อนหลัง 4 ปี ต้องถือว่ารอบนี้ กระทรวงคลังจ่ายอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์สูงกว่าทุกครั้ง จากรุ่น 5 ปี ที่เคยจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 2.50% ( หักภาษี ณ ที่จ่าย15%ได้รับผลตอบแทนสุทธิ 2.125%) และรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 3.05% (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%ได้รับผลตอบแทนสุทธิ 2.60%)  อ่านตารางประกอบ

 

ลงทุนพันธบัตร\"ออมเพิ่มสุข\"คุ้มค่าไหม เทียบผลตอบแทน จุดดี- จุดด้อย

 

 

พันธบัตรออมทรัพย์ "ออมเพิ่มสุข" น่าลงทุนไหม

 

การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ มีทั้งจุดเด่น และความเสี่ยง ซึ่งนักลงทุนควรรู้ก่อนการลงทุน 

 

จุดเด่นของพันธบัตร 

 

 • ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ( ออมทรัพย์/ฝากประจำ และการฝากแบบปลอดภาษี ) โดยพันธบัตรออมทรัพย์ที่รัฐบาลออกมา เช่น พันธบัตร"ออมเพิ่มสุข" อายุ 5 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.90 % ต่อปี ผลตอบแทนสุทธิ หลังหักภาษีแล้วอยู่ที่ 2.125% ยังจ่ายมากว่าดอกเบี้ยการฝากออมทรัพย์และฝากประจำ 12 เดือน ที่ปัจจุบันจ่ายดอกเบี้ยที่ 0.25%-0.85% ต่อปี หักภาษีแล้วสุทธิอยู่ที่ 0.2125- 0.7225%  และมากกว่าผลตอบแทน เงินฝากแบบปลอดภาษีที่ธนาคารพาณิชย์จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับระยะเวลาฝาก 24, 36 เดือน อยู่ที่ 1.90% และ 2.00% ตามลำดับ เป็นต้น

 

คลิกอ่านเพิ่ม : ส่อง 5 อันดับเงินฝากปลอดภาษี2565 แบงก์ไหนให้ผลตอบแทนดีสุด

 

 • ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน เนื่องจากพันธบัตรจะมีการระบุว่าจะให้ผลตอบแทนรูปแบบใด มีการจ่ายผลตอบแทนเมื่อไรก่อนให้นักลงทุนพิจารณาก่อนซื้อ

 

 • มีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากรัฐเป็นลูกหนี้เอง แต่ผลตอบแทนก็ต่ำกว่าสินทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกัน

 

ความเสี่ยงของพันธบัตร 

 

 • ด้านอัตราดอกเบี้ย : กรณีที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้ปรับดอกเบี้ยขึ้นตาม

 

 • ด้านสภาพคล่อง : พันธบัตรมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ทำให้สภาพคล่องต่ำกว่าเงินฝาก และจะได้เงินคืนครบต่อเมื่อถือจนครบเวลาที่กำหนด

 

 • ด้านสภาวะเงินเฟ้อ : กรณีที่ค่าเงินเฟ้อสูงขึ้นมากๆ ดอกเบี้ยจากพันธบัตรยังเท่าเดิม ทำให้คุ้มค่าลดลงซึ่งอาจไม่คุ้มกับการลงทุน

 

 • ด้านราคา : กรณีนำพันธบัตรไปขายก่อนครบกำหนด อาจได้รับเงินคืนไม่เท่าเดิม ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ณ เวลานั้น เช่น อัตราดอกเบี้ย ณ เวลานั้นด้วย

 

ลงทุนพันธบัตร\"ออมเพิ่มสุข\"คุ้มค่าไหม เทียบผลตอบแทน จุดดี- จุดด้อย

สำหรับเงื่อนไขรายละเอียด พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข" วงเงิน 55,000 ล้านบาทมีดังนี้

 

แบ่งการจำหน่าย เป็น 2 รุ่น คือ

 

-รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่

 

 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี และ
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท - 10 ล้านบาท จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13–30 มิถุนายน 2565

 

- รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร  แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง  

 

ช่วงที่ 1 (15-19 มิ.ย.65) วงเงิน 40,000 ล้านบาท เปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยซื้อได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำหน่าย 2 รุ่น ได้แก่

 

 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย ร้อยละ 2.90 ต่อปี และ
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ผู้สนใจสามารถซื้อได้ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

 

ช่วงที่ 2 (20-30 มิ.ย.65) จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แบบไม่จำกัดวงเงินการซื้อ โดยจำหน่ายให้ประชาชนในวงเงินคงเหลือจากช่วงที่ 1 ด้วยรุ่นอายุและเงื่อนไขเดียวกัน และสำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 

ซึ่งในรอบการจำหน่ายนี้ ได้เพิ่มนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อด้วย โดยจะพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อจากข้อบังคับนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมที่ดินหรือสำนักงานเขต และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง และกระทรวงการคลังสามารถปรับเพิ่ม/ลดวงเงินทั้ง 2 รุ่นที่จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ตามความเหมาะสม

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง