svasdssvasds

บลจ.ทิสโก้ออก “ทริกเกอร์หุ้นไทย” จับจังหวะรอหุ้นทะยาน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ค. 2565 เวลา 8:45 น. 379

บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟกองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 จับจังหวะรอหุ้นทะยาน รับเปิดเมือง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแห่ใช้จ่ายหนุนการบริโภคในประเทศฟื้น เปิด IPO 26 - 30 พฤษภาคม 2565

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและกำลังค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปิดประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านการยกเลิกมาตรการ Test and Go ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวจากต่างประเทศน่าจะทยอยฟื้นตัว

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ. ทิสโก้ จำกัด

ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ในปี 2565 เครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับแรกคือการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 7 ล้านคน  โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดในไตรมาสสี่

ขณะที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) มองว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่องช่วยหนุนกิจกรรมเศรษฐกิจให้ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สะท้อนผ่านเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคบริการ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจดังกล่าวจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

ในส่วนภาคการส่งออกที่เป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญของปีนี้ สศช. ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกปี 2565 น่าจะเติบโตถึง 7.3% และในปีนี้ บลจ.ทิสโก้ยังประเมินเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 1,750 จุด ขณะที่ปัจจุบันอัตราปิดต่อราคาต่อหุ้นปี 2565 (P/E) อยู่ที่16.5 เท่า ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี สวนทางกับคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 ที่คาดว่าจะโต 6%และ ปี 2566 ที่คาดว่าจะโต 10.7% จึงมองว่าจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนระยะสั้นในหุ้นไทย

ดังนั้น เพื่อเป็นการจับจังหวะการลงทุนให้กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 (TEQT5M6) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วยภายในระยะเวลา 5 เดือน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก

 

หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนของกองทุน  และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผู้ลงทุนสามารถชื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 – 30  พฤษภาคม 2565 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

 

“กองทุนเปิด TEQT5M6 จะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ”นายสาห์รัชกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง