บมจ.สยามแม็คโคร เคาะราคาหุ้น PO ที่ 43.50 บาท/หุ้น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 5:26 น. 359

MAKRO เคาะราคาขายหุ้นเพิ่มทุน (PO) ที่ 43.50 บาท เปิดจองซื้อ 4-9 ธ.ค. 64 ผ่าน 4 ธนาคาร หลังไฟลลิ่งมีผลบังคับเมื่อ 2ธ.ค.ที่ผ่านมา

บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) แจ้งความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป เท่ากับ 43.50 บาท/หุ้น

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร) และผู้จองซื้อรายย่อยสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 4-9 ธ.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6 วัน
 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการ จองซื้อได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

 

ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ได้ที่ตัวแทนธนาคารกรุงเทพ ผ่านแอปฯ Bualuang mBanking ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านแอปฯ SCB Easy และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที ผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet และ ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จองซื้อหุ้น MAKRO ที่ตัวแทนธนาคารกรุงเทพ ผ่านแอปฯ Bualuang mBanking ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านแอปฯ SCB Easy 

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ แบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ที่มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

แท็กที่เกี่ยวข้อง