svasdssvasds

CRC รุกธุรกิจ Grab ในไทย ทุ่ม 4,500 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น Porto WW

02 ธ.ค. 2564 เวลา 2:15 น. 863

CRC ทุ่ม 4,500 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น Porto Worldwide Limited ซึ่งลงทุนในธุรกิจ Grab ในประเทศไทย หวังต่อยอดพัฒนาอีโคซิสเต็มและแพลตฟอร์มออมนิเชแนลบริษัทให้แกร่ง และประโยชน์จากการแลกหุ้นแกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ไปเป็นหุ้นของ GHL ที่จะจดทะเบียนใน NASDAQ

2 ธ.ค.64 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 OAL Holding Limited (OAL) ได้ใช้สิทธิขายคืนหุ้น Porto Worldwide Limited (Porto WW) จำนวน 133,545,740 หุ้น คิดเป็น 67% ในราคาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้แก่ Hillborough Group ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการลงทุน ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
 

ทั้งนี้ Porto WW ได้ลงทุนในบริษัท แกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วน 40%

 

บริษัทคาดว่า การลงทุนในธุรกิจ Grab ในประเทศไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอีโคซิสเต็มและแพลตฟอร์มออมนิเชแนลของบริษัทฯให้แข็งแกร่ง เนื่องจาก Grab เป็นผู้นำแพลตฟอร์มบริการออนไลน์สู่ออฟไลน์ที่มีการเติบโตและมีการขยายให้บริการอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย Grab มีบริการที่หลากหลายและครบถ้วนทั้งบริการส่งอาหาร บริการเดินทาง บริการระบบโลจิสติกส์ บริการจองโรงแรมและที่พัก และบริการการเงิน ที่จะส่งเสริมและผลักดันองค์กรให้เป็น Digital Retail อย่างสมบูรณ์แบบ และช่วยในการต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

 

นอกจากนี้ บริษัทฯอาจได้รับประโยชน์อีกด้านหนึ่ง หาก Porto WW ใช้สิทธิที่มีเพียงครั้งเดียวในการแลกหุ้นแกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปเป็นหุ้นของ Grab Holdings Limited (GHL) ประเภท Class A Ordinary Share ที่จะทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 2 ธันวาคม 2564 (เวลาสหรัฐอเมริกา Eastern time) ในราคาที่กำหนดไว้แล้วที่ 6.1629 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
 

โดย Porto WW สามารถใช้สิทธิการแลกหุ้นดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันทำการแรกหลังจากครบ 6 เดือน หลังจากวันแรกมี่หุ้นของ GHL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ของสัญญาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลของ GHL

 

ทั้งนี้ในกรณีที่ Porto WW ใช้สิทธิในการแลกหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด จะถือหุ้น GHL Class A Ordinary Shares ประมาณ 1.06% ของจำนวนหุ้น GHL Ordinary Shares (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท ณ ราคา GHL IPO ที่ 10.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น) ทั้งนี้หาก Porto WW ประสงค์จะใช้สิทธิในการแลกหุ้น บริษัทฯจะดำเนินการขออนุมัติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

CRC รุกธุรกิจ Grab ในไทย ทุ่ม 4,500 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น  Porto WW อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง