นักเศรษฐศาสตร์ แนะหาแนวทางใหม่ฟื้นเศรษฐกิจ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 พ.ย. 2564 เวลา 11:22 น. 171

นักเศรษฐศาสตร์แนะ หาแนวทางใหม่พลิกฟื้นเศรษฐกิจ เหตุที่ผ่านมาพึ่งการส่งออกสูง การใช้จ่ายภาครัฐ แต่การบริโภคในประเทศขยายตัวต่ำ เหตุหนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลระบบเศรษฐกิจอ่อนแอ

นายบัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลกล่าวในงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย ในหัวข้อ “มองเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางโควิด” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยช่วงที่ผ่านมา มาจากการส่งส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังขยายตัวต่ำ หนี้ครัวเรือนมีสัดส่วนสูงขึ้น การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว

นายบัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ดังนั้นระบบเศรษฐกิจไทย ยังมีความอ่อนแอ ทำให้การฟื้นตัวไม่สมดุล และสถานการณ์ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนสูง การพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศควรมองหาแนวทางใหม่เพิ่มเติม

 

สิ่งที่ควรทำ 3 ประการ คือ

  1. การให้ภาคเอกชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการลงทุนสร้างสินค้าใหม่ ขณะที่ภาครัฐควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. การกำหนดกฎกติกาที่มีความเสมอภาค
  3. การเสริมทักษะแรงงานให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะจะช่วยให้แรงงานมีงานทำ

“รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนวิธีการของนโยบายการคลังจากการแจกเงินมาเป็นการสร้างงาน โดยมีเป้าหมายการใช้เงินที่ชัดเจนมากขึ้น และต้องไม่มองข้ามเรื่องเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน”นายบัณฑิตกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง