สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน กู้ได้สูงสุด 3 เเสน เช็กเงื่อนไข ใครกู้ได้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 5:02 น. 3.5k

เปิดเงื่อนไข "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" ธนาคารออมสิน ให้กู้ไม่เกิน 3 เเสนบาท ปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น นาน 6 เดือน เช็กใครมีสิทธิกู้

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 อนุมัติวงเงินอุดหนุน 1,500 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการ “ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงช่วยลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 

1.ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

 

2.ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ 

 

3.ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

เกณฑ์เงื่อนไข-วงเงินสินเชื่อ 

 

  • วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท
  • กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท 
  • ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.64 - 30 ก.ย. 65 
  • ระยะเวลาการกู้ ชำระหนี้คืนภายใน  5 ปี  
  • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99% ต่อปี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง