svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สันติ” สั่งธนารักษ์เร่งทำแผนพัฒนาที่ดิน 12 ล้านไร่ทั่วประเทศ

16 พฤศจิกายน 2564

“สันติ” รมช.คลัง เร่งธนารักษ์ทำแผนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ 12 ล้านไร่ทั่วประเทศ พร้อมให้ ธพส. เข้าก่อสร้างและบริหารจัดการ พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และทำ “ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์” รองรับสังคมผู้สูงอายุ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายพร้อมกำชับให้กรมธนารักษ์เร่งดำเนินการนำที่ราชพัสดุที่มีอยู่ทั่วประเทศรวมกว่า 12 ล้านไร่ มาจัดทำแผนในการพัฒนาใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์และเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และที่อยู่อาศัยสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. เป็นผู้เข้ามาพัฒนาก่อสร้าง และบริหารจัดการ

 

“ธนารักษ์มีที่ดินมากที่สุดในไทย กว่า 12 ล้านไร่ ทั้งที่อยู่ในเมืองและนอกเมือง ซึ่งหากนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย ก็จะสามารถทำราคาให้ไม่สูงมากได้ เพราะมีต้นทุนที่ดินน้อย หรือบางแห่งเกือบไม่มีต้นทุนส่วนนี้เลย ขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตอยโจทย์ผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลรามา ก็จะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุที่มาอาศัยเพราะได้อยู่ใกล้หมอ” นายสันติ กล่าว

 

สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อดูแลผู้สูงวัย หรือ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์" บนพื้นที่ราชพัสดุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนสนับสนุนในการดูแลด้านสุขอนามัย รักษาพยาบาลให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่เป็นแบบอย่างให้องค์กร ส่วนราชการ และภาคเอกชน สามารถนำรูปแบบไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

 

สำหรับโครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์" ขณะนี้ยังมีห้องคงเหลือจำนวน 407 ห้อง  จากจำนวนห้องทั้งหมด 921 ห้อง หลังจากที่ได้มีการเปิดจองสิทธิไปรอบใหม่แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  ใน 3 ระดับราคา ตั้งแต่  ระดับราคา 1.82 ล้านบาท มีห้องคงเหลือ จำนวน 60 ห้อง  ระดับราคา 1.99 ล้านบาท มีห้องคงเหลือ จำนวน 207 ห้อง  ส่วนในระดับราคา 2.10 ล้านบาท จำนวน 23 ห้อง จองเต็มหมดทุกยูนิตแล้ว ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้สูงอายุ

ซึ่งกรมธนารักษมีแผนในการปรับจำนวนยูนิตและขนาดของพื้นที่ใช้สอยให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยได้มอบให้บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด หารือร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ปรับเปลี่ยนออกแบบห้องพักให้ใหญ่ขึ้น โดยการยุบรวมห้องขนาดเล็ก 2 ห้อง เพื่อให้ได้พื้นที่เป็นห้องขนาดใหญ่ 1 ห้อง ขนาด 45-47 ตารางเมตร ซึ่งจะได้พื้นที่ที่เหมาะสมกับที่ผู้สูงอายุได้อยู่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

 

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว แบ่งออกเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย  3 โซน คือ 1.โซนศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะ ผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) 2.พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการการพักฟื้น หรือ ฟื้นฟูสุขภาพ (Nursing Home Zone)  3.ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Housing Zone)  

 

ทั้งนี้ ธพส. จะเร่งจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ และสร้างห้องตัวอย่างในแต่ละระดับราคา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงแผนการให้บริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรผ่านรูปแบบอนิเมชั่นออกมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชมก่อนตัดสินใจ