ซีอีโอ SCBS แจงดีลซื้อ Bitkub สร้างความได้เปรียบในสนามใหม่

02 พ.ย. 2564 | 15:26 น.

ซีอีโอ SCBS แจงพนักงาน ดีลซื้อ BitKub 51% เชื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ในสนามใหม่อีก 3-5 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยานแม่ SCBx ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน

หลังจากกลุ่ม SCBx  โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS ประกาศเข้าลงทุนใน “บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด” (Bitkub Online Co., Ltd.) ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.)  คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท

 

ล่าสุดมีรายงานว่า นายอารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  หรือ SCBS ได้ส่งข้อความถึงพนักงานทุกคนเพื่อแจ้งถึงการทำดีลดังกล่าว มีใจความว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของ SCBS  ที่ SCBx หรือยานแม่ของเราได้ส่ง SCBS เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ผู้นำด้านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย (Digital Asset Exchange) ในส่วนของการให้บริการ Exchange

นายอารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 

 

ผ่านการซื้อหุ้นสามัญ ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจาก บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มที่มุ่งสร้างการเติบโตระยะยาวและวางรากฐานธุรกิจการเงินแห่งโลกอนาคต โดย SCBS ได้รับหน้าที่ในการผลักดันสร้างธุรกิจและสร้างระบบนิเวศทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี Digital Asset Exchange เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

.

จากที่ทุกท่านได้ทราบว่า หนึ่งในสามธุรกิจหลักของ SCBS คือการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือของภูมิภาคอาเซียน ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ที่หลากหลาย 

รวมทั้ง Digital Assets ได้อย่างเหมาะสม ผ่านความเชี่ยวชาญจากบุคลากรและเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายดังกล่าว นับจากนี้ SCBS จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบทั้งที่ประกอบธุรกิจเองและประกอบธุรกิจผ่านบริษัทลูก ซึ่งเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้จะทำให้เราสามารถสร้างและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของเราอย่างเต็มที่

 

การลงทุนใน Bitkub Online ครั้งนี้นับเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยานแม่ SCBX ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค สามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม และสามารถเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

.

ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ SCBS ในเรื่องของการสร้าง Ecosystem ให้กับธุรกิจ Digital Assets เพื่อตอบรับการแข่งขันและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม

.

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. และ กลต. โดยมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทาน (Due Diligence) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 หากมีความคืบหน้าเราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

.

อย่างไรก็ตาม ในด้านของธุรกิจหลักของ SCBS ทั้ง 3 ส่วนนั้น เรายังคงมุ่งมั่นในการต่อยอดธุรกิจ Trading & Securities การเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจ Digital Securities เช่นเดียวกับ Digital Assets ในความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Bitkub ที่จะพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้านต่างๆ ผ่านโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าในปี 2025 เราจะสามารถประสบความสำเร็จในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค เป็นผู้นำในการให้บริการด้านดิจิทัลและบริการที่เกิดจากนวัตกรรม ทำให้เราสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจและมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

.

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆ พนักงานตื่นเต้น มีความหวัง และเห็นโอกาสที่จะทำให้ SCBS ของเราเติบโตและเข้าใกล้เป้าหมายยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างการเติบโตและความมั่นคงให้กับองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับบริบทใหม่ของโลกนี้”นายอารักษ์ระบุ

.