svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คนละครึ่งเฟส 3 ยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1 แสนล้านบาท

22 ตุลาคม 2564

คลังเผย คนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 25.32 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสม 105,444ล้านบาท ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังอืด มีผู้ใช้สิทธ์เพียง 83,574 ราย จากผู้เข้าร่วมโครงการ 479,293 ราย มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 2,702 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.32 ล้านราย  โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 105,444ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 53,588 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 51,856 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

 

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 83,574 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 479,293 ราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2,702 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 2,144 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 234 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher 140 ล้านบาท

สำหรับการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด (22 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น.) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสม 633.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 326.7  ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 307.1 ล้านบาท ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 381,000 บาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนกว่า 60,000 ราย

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 7 หมื่นสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

 

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ยิ่งใช้ยิ่งได้  หรือผ่าน g-Walletบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ