TPIPP ออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 3.55% เปิดจองซื้อ 9-11 พ.ย.

19 ต.ค. 2564 เวลา 6:03 น. 118

TPIPP ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี เปิดจองซื้อ 9-11 พ.ย. นี้ ทริสจัดเรตติ้ง “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ตอกย้ำศักยภาพผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว เดินหน้าขยายลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 2 โครงการ คาด COD ปี 66


นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ TPIPP ครั้งที่ 2/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 5 ล้านหน่วย อายุ 4 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569

โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่อันดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ และมีอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรของบริษัทฯ (Stand-alone credit rating) อยู่ที่ระดับ “A” ตอกย้ำถึงศักยภาพผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ (Green & Clean Energy)

ทั้งนี้ อันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนและมั่นคงของ TPIPP ซึ่งได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreements - PPA) ที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้านต้นทุนเชื้อเพลิงของบริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก 12 กุมภาพันธ์ 2565
 

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท นักลงทุนที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้13 ราย ได้แก่

 • (1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • (3) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
 • (4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
 • (5) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • (6) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • (7) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • (8) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • (9) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • (10) บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • (11) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • (12) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 •  (13) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โดยกำหนดให้นักลงทุนชำระเงินจองซื้อในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 2 โครงการที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครราชสีมา โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ TPIPP กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีกำไรที่มั่นคงจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ รวมถึงสัดส่วนภาระหนี้สินทางที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E จำนวน 0.52 เท่า (ณ งวด 6 เดือนแรกปี 2564) อีกทั้ง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น และทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 5,706 ล้านบาท เติบโต 3.28% และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 2,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ยังคงต่ำอยู่ที่ประมาณ 2 เท่าเศษ ในเดือนมิถุนายน 2564

“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ ทั่วประเทศเพื่อเติมเต็มผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา TPIPP ได้ชนะการประมูลในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ 7.92 และ 9.9 เมกะวัตต์ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเข้าร่วมในการประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่หลายโครงการ และได้ยื่นเรื่องการขอทำสัญญาเสนอการขายไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ RDF (TG7) ขนาดกำลังการผลิตจำนวน 40 เมกกะวัตต์ (MW) คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้” นายภัคพล กล่าว
 

TagsTPIPP

แท็กที่เกี่ยวข้อง