สินเชื่ออเนกประสงค์"ออมสิน"ดบ.0% นาน 6 เดือน เช็กเงื่อนไข-ใครมีสิทธิกู้

20 ก.ย. 2564 เวลา 22:05 น. 30.1k

เปิดเกณฑ์เงื่อนไข"สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์"ธนาคารออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่องสูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆที่อัตราดอกเบี้ยสูง ล่าสุดธนาคารออมสินได้เปิดให้กู้"สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์"เพื่อเสริมภาพคล่อง หรือนำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น โดยผ่อนปรนให้นำหลักทรัพย์หลายประเภท อาทิ บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ที่ไร่สวน ฯที่ปลอดภาระจำนอง มาค้ำประกันเปลี่ยนเป็นเงินกู้ได้ ภายใต้แคมเปญ"กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า" ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน ตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดสินเชื่อได้ที่นี่ 

จุดเด่นสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ 

- เพื่อการอุปโภคบริโภค
- เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
- เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

สินเชื่ออเนกประสงค์"ออมสิน"ดบ.0% นาน 6 เดือน เช็กเงื่อนไข-ใครมีสิทธิกู้
 

 

รายละเอียดสินเชื่อ

- สามารถใช้หลักทรัพย์ เช่นบ้าน ที่ดิน สวนไร่นา หรือคอนโดมิเนียมที่ปลอดภาระจำนอง เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

- ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ไม่เกิน 90%ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
  • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
  • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
  • ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

อัตราดอกเบี้ย

  • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 
  • เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน ( ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.665% ต่อปี )
  • ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ( ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ 6.245%) หรือคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ที่ 4.914% ต่อปี ในกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 

 ระยะเวลาผ่อนชำระ        

  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
(2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
(3) กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

ภายใต้แคมเปญดังกล่าว ผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง