svasdssvasds

ธปท.ปรับเกณฑ์กำกับเงินกองทุน “Pillar2”มีผลบังคับใช้ 1ม.ค.2565

17 ส.ค. 2564 เวลา 12:01 น.

ธปท.ปรับเกณฑ์กำกับดูแลเงินกองทุน Pillar 2 เพิ่มเติม “ ไอที-กฎหมายและปฏิบัติการ-ESG”ให้สถาบันการเงินบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่ครอบคลุมใน Pillar 1

ธปท.ปรับเกณฑ์กำกับเงินกองทุน “Pillar2”มีผลบังคับใช้ 1ม.ค.2565

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผย เรื่อง "การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนในส่วนของ Pillar 2 เพื่อความยั่งยืนของระบบสถาบันการเงินในระยะยาว" โดยระบุว่า  ธปท.ได้ปรับเกณฑ์ของ Pillar2  เป็นการให้สถาบันการเงินบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่ครอบคลุมใน Pillar1 ซึ่งเดิมมีอยู่ 5ด้าน โดยเพิ่มเติมความเสี่ยงด้านไอที(IT risk)  ด้านกฎหมายและปฏิบัติการ(Legal & Compliance risk) และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ส่วนเหตุผลของการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้เพื่อให้ทันสมัยเท่าทันกับความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้น รวมถึงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย  ซึ่งมีบางส่วนที่เขียนกฎเกณฑ์ไม่ชัดเจนอาจไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินพร้อมทั้งให้ ธปท. สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ Pillar 2 ของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดความเสี่ยง และความซับซ้อนของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง  ซึ่งสถาบันการเงินต้องมีการวางแผนจัดการเงินกองทุน  การบริหารความเสี่ยงและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและนำส่งธปท.พร้อมกับผลทดสอบภาวะวิกฤตหรือStress Test ในเดือนมิถุนายนของทุกปี

ธปท.ปรับเกณฑ์กำกับเงินกองทุน “Pillar2”มีผลบังคับใช้ 1ม.ค.2565

ต่อข้อถามการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้สถาบันการเงินต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น  ในหลักการธปท.ต้องการให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนได้ครบถ้วน แต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่ม ซึ่งผลทดสอบภาวะวิกฤต(Stress Test)ในปี 2563 พบว่าสถาบันการเงินยังมีเงินกองทุนแข็งแกร่งและมีการตั้งกันสำรองเพิ่มขึ้นไม่พบความเสียหาย  ส่วนผลประเมินของปี2564ซึ่งสถาบันการเงินนำส่งรายงานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนยังอยู่ระหว่างการประเมิน

“การปรับปรุงประกาศเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนหรือ Pillar 2 เราได้เริ่มพิจารณาดำเนินการก่อนจะมีโควิดและมีการHearingกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว และวันนี้จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา”

          ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยPillar1 ซึ่งเป็นการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต  ด้านตลาด  และด้านปฏิบัติการ  ส่วนPillar2 มีการเพิ่มเติมการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่ครอบคลุมในPillar และ Pillar3 คือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ธปท.ปรับเกณฑ์กำกับเงินกองทุน “Pillar2”มีผลบังคับใช้ 1ม.ค.2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด