8 เดือน รัฐบาลกู้แล้วกว่า 5 แสนล้าน สูงกว่าปีก่อน 28%

24 มิ.ย. 2564 | 11:23 น.

คลัง เผย ฐานะการคลัง 8 เดือนแรกปีงบฯ 64 รัฐบาลกู้ชดเชยขาดดุลแล้วกว่า 5 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28% ขณะที่รายได้ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 2.9 หมื่นล้าน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,443,275 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,112,869 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุล จำนวน 502,810 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 367,898 ล้านบาท

 

ทั้งนี้จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง พบว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) พบว่า รัฐบาลได้กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลสูงถึง 502,810 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนถึง 110,368 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2%  โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 รัฐบาลได้กู้ชดเชยเพิ่มจากเดือนเมษายน 2564 อีกจำนวน 51,000 ล้านบาท

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลช่วง 8 เดือนปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 1,443,275 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันในปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 2% หรือ 29,034 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายจ่ายลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 96,256 ล้านบาท หรือลดลง 4.4%

 

ฐานะการคลัง 8 เดือนปีงบประมาณ 2564