Altcoins ทางเลือกสำหรับนักลงทุนคริปโต

15 มิ.ย. 2564 | 22:05 น.

ในวงการคริปโทเคอร์เรนซี คำว่า Altcoin น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำที่ถูกพูดถึงกันอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นในบทความนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า Altcoin พร้อมทำความเข้าใจว่า Altcoin มีกี่ประเภท

 

Altcoins คืออะไร?

Altcoins ใช้เรียกสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด “ที่ไม่ใช่ Bitcoin” หมายความว่า ทั้ง Ethereum, Dogecoin, Cardano หรือเหรียญอื่น ๆ ที่เหลือจะถูกเรียกรวม ๆ ว่า Altcoin นั่นเอง

คำว่า Altcoins มาจาก Alternative (ทางเลือก) กับ Coin (เหรียญ) รวมกันกลายเป็น Alternative coins หรือ เหรียญทางเลือกนั่นเอง ในกลุ่ม Altcoins บางเหรียญก็มีคุณสมบัติคล้ายกับ Bitcoin บ้างก็แตกต่าง เช่น บางเหรียญใช้ระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) แบบ Proof of Work เหมือนกับ Bitcoin บางเหรียญใช้ฉันทามติแบบอื่น ๆ เช่น Proof of Stake, Proof of Burn, Proof of Capacity, ฯลฯ บางเหรียญมีจำนวนจำกัด บางเหรียญสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ปัจจุบัน (มิถุนายน ค.ศ. 2021) ทั่วโลกมีเหรียญในกลุ่ม Altcoins มากกว่า 9,000 เหรียญ คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาด Cryptocurrency โดยราคาของ Altcoins มักจะผันผวนตามราคา Bitcoin แต่เนื่องจากการพัฒนาการของ Cryptocurrency จึงเชื่อได้ว่า ในอนาคตราคาของ Altcoins จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของราคา Bitcoin จะลดน้อยลง

ประเภทของ Altcoins

เราสามารถแบ่ง Altcoins ออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ โดยพิจารณาจากกลไกการทำงาน, จุดประสงค์ และ รูปแบบฉันทามติ ได้ดังนี้

1.Mining-Based

เหรียญในกลุ่ม Mining-Based Altcoins ต้องใช้การ “ขุด” ในการสร้างเหรียญขึ้นมาตามชื่อ โดยเหรียญประเภทนี้มักใช้ฉันทามติแบบ Proof of Work 

ยกตัวอย่าง Mining-Based Altcoins ได้แก่ Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash เป็นต้น

2.Stablecoins

เหรียญที่มีจุดประสงค์เพื่อลดความผันผวนของราคา ด้วยการผูกมูลค่าของมันไว้กับสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง เช่น เงินดอลลาร์, โลหะล้ำค่า หรือแม้แต่เงินดิจิทัลสกุลอื่น เมื่อมีสิ่งที่จับต้องได้ ประกอบกับความคุ้นเคยของผู้คน ทำให้ราคาของ Stablecoins มักจะมีความผันผวนต่ำ เหมาะกับการเก็บมูลค่าจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

ยกตัวอย่าง Stablecoins ได้แก่ USDT, USDC, และ DAI เป็นต้น  

3.Utility Tokens

คือเหรียญที่เอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนบริการต่าง ๆ ตามที่ผู้สร้างโทเคนกำหนดไว้ ซึ่งสามารถเสนอขายโทเคนผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งบนบล็อกเชน เราสามารถเปรียบเทียบ Utility Tokens ได้กับ “น้ำมันดิจิทัล” ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนบริการหรือขับเคลื่อนกิจกรรมบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ ซึ่งมูลค่าของ Utility Tokens มักจะมาจากบริการหรือความนิยมของแพลตฟอร์ม ที่ทำให้ความต้องการโทเคนเพื่อนำไปใช้แลกเปลี่ยนกับบริการหรือเพื่อเก็บไว้เก็งกำไรสูงขึ้น
ตัวอย่าง Utility Tokens ได้แก่ Uniswap, Filecoin, Civic และ Siacoin เป็นต้น  

4.Security Tokens

Security Tokens คือหลักทรัพย์ทางการเงินที่ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเหรียญดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นเหมือนสัญญาการลงทุนที่แสดงความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของทรัพย์สินทางกายภาพหรือดิจิทัลอีกด้วย จึงเป็นเหมือนการสร้างหลักทรัพย์ทางการเงินชนิดใหม่สำหรับโปรเจคหรือธุรกิจ ซึ่งบริษัทหรือผู้พัฒนาสามารถเสนอขายโทเคนผ่านกระบวนการ Security Token Offerings (STO) โดยให้สัญญาแก่ผู้ซื้อว่าจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของ หุ้นส่วน, สิทธิในการโหวต (เหมือนผู้ถือหุ้น), เงินปันผล ฯลฯ ดังนั้นมูลค่าของ Security Tokens จึงขึ้นอยู่กับมูลค่าของบริษัทหรือโปรเจกต์นั้น ๆ รวมถึง ผลประกอบการทางธุรกิจ และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต 

สรุป

Altcoin คือ เหรียญทางเลือก ใช้เรียกสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ไม่ใช่ Bitcoin และเนื่องจากเหรียญที่เกิดขึ้นมาหลังจาก Bitcoin มักจะถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป จึงสามารถแบ่งประเภทออกไปได้อีกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น Stablecoin เหรียญที่มีมูลค่าคงที่ Utility Tokens เหรียญที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ และ Security Tokens เหรียญแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์บางประเภท เป็นต้น

บทความโดย :  Bitkub 

เขียนโดยนายวรินทร เชาอนาจิณ
อ้างอิง: Blockgeeks 1, Blockgeeks 2, Investopedia