4 ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสุขของคน Gen Z

20 เม.ย. 2567 | 10:30 น.

ผลสำรวจ เผย "การมีเป้าหมาย-งานที่มีความหมาย-ความสัมพันธ์เชิงบวก" คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสุขของคน Gen Z แนะให้ "ดูแลความสุขของตัวเองเหมือนกับพอร์ตการลงทุน"

Arthur C. Brooks ผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขชั้นนำ ร่วมมือกับ Gallup และ Walton Family Foundation ทำการสำรวจคน Gen Z มากกว่า 2,000 คน ในช่วงอายุ 12 ถึง 26 ปี เพื่อเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้คนในช่วงวัยนี้มีความสุข โดยผลการสำรวจพบว่า 73% ของกลุ่ม Gen Z คิดว่าตัวเองจะมีความสุขมากๆ หรือ ค่อนข้างจะมีความสุขบ้าง 

แต่เมื่อคน Gen Z เข้าสู่วัย 18 ปีขึ้นไป หน้าตาความสุขที่เห็นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้ จำนวนสมาชิกในกลุ่มคน Gen Z ที่มีอายุเกิน 18 ปี มีความรู้สึกต่อเรื่องต่างๆ เช่น รู้สึกเหมือนว่าชีวิตของตัวเองมีความสำคัญและมีทิศทาง ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสุขของ Gen Z เป็นอันดับ 1 คือ “การมีเป้าหมาย”

หนึ่งในข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดของการสำรวจสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสุขของกลุ่มคน Gen Z มากที่สุด คือ ความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน โดยในรายงานระบุว่า ระหว่าง 43 - 49% ของคน Gen Z ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำในแต่ละวันน่าสนใจ เป็นเรื่องสำคัญ หรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ 

ทั้งนี้ ในหลักสูตรความสุขของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Arthur C. Brooks แนะนำให้คน Gen Z "ดูแลความสุขของเรา เหมือนกับพอร์ตการลงทุน" โดยหนึ่งในการลงทุนสี่ด้านคือ งานที่มีความหมาย (Meaningful Work) พร้อมสนับสนุนให้ผู้คนจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทำให้รู้สึกว่าบรรลุผลสำเร็จ แม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดก็ตาม 

4 ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสุขของคน Gen Z

  1. วัตถุประสงค์และความหมาย (Purpose and meaning)
  2. ความต้องการขั้นพื้นฐานและความปลอดภัย (Basic needs and security)
  3. อารมณ์เชิงลบและความกดดันทางสังคม (Negative emotions and social pressure)
  4. การสานสัมพันธ์เชิงบวกทางสังคม (Positive social connections)

ยกตัวอย่างความต้องการขั้นพื้นฐานในที่นี้ อาทิ การนอนหลับและการพักผ่อน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสุขของคน Gen Z และเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ พวกเขายังคงมีความรู้สึกในแง่บวกน้อยลง

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (In-person interactions) มีผลดีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคน Gen Z

สิ่งสำคัญที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวคือ ในคน Gen Z ที่มีความสุขที่สุดมักจะพูดว่า พวกเขารู้สึกเป็นที่รัก ได้รับการสนับสนุน และมีสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนรอบข้าง ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม คน Gen Z ประมาณ 1 ใน 3 เผยว่า พวกเขามักไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น หรือ ไม่ได้รับความรัก

โดยรายงานระบุว่า โซเชียลมีเดีย อาจมีส่วนทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ เนื่องจาก Gen Z สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนๆ ทางออนไลน์ได้มากมาย ทว่า หลายคนยังขาดความลึกซึ้งทางสายสัมพันธ์ 

การเชื่อมต่อทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย เป็นเหมือน "อาหารขยะ" ในความสัมพันธ์

ด้าน Arthur C. Brooks กล่าวว่า การเชื่อมต่อเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโซเชียลมีเดีย เรียกได้ว่าเป็น อาหารขยะ (Junk Food) ในการเชื่อมความสัมพันธ์ในสังคม พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า

"เราสามารถกินอาหารขยะได้ และจะรู้สึกอิ่มเป็นเวลา 10 - 15 นาที แต่เราจะไม่ได้รับพลังงานอะไรเลย จนค้นพบว่าตัวเองไม่ได้รับการเติมเต็มในแบบที่ต้องการ ในแง่ของการเชื่อมโยงทางสังคมอย่างแท้จริง"

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญสำหรับคน Gen Z คือ ไม่ต้องพึ่งโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว ในการสื่อสารโต้ตอบกับเพื่อนๆ ในคนที่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและคนที่ตนรักมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะรู้สึกถูกเติมเต็มไปในระยะยาว Zach Hrynowski ผู้เขียนรายงานการสำรวจและนักวิจัยอาวุโสของ Gallup กล่าว

 

ขอบคุณที่มา : CNBC