รวมพิกัดเวียนเทียน วันมาฆบูชา 2567 ทั่ว กทม. 

15 ก.พ. 2567 | 10:00 น.

เช็คพิกัดสถานที่ วัดยอดนิยมของพุทธศาสนิกชน วันมาฆบูชา 2567 ทำกิจกรรมเวียนเทียน ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร ทั่ว กทม. มัดรวมไว้ให้แล้วที่นี่  

การเวียนเทียนเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของศาสนาพุทธที่จัดขึ้นในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา เป็นต้น เนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาโดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 256

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมพิกัดวัดยอดนิยมที่ชาวพุทธทั่ว กทม. เดินทางไปเวียนเทียนมาฝากเพื่อพิจารณากันดู ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น

ความหมาย ความสำคัญของการเวียนเทียน 

การเวียนเทียน เป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของศาสนาพุทธที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าร่วมพิธีจะต้องเดินเวียนรอบพระอุโบสถ วิหาร พระพุทธรูป หรือปูชนียสถาน 3 รอบ การเวียนเทียนถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญ จัดขึ้นเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณฯ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งในศาสนสถานงานศิลป์ชิ้นเอกของไทย มีพระอุโบสถและพระปรางค์ขนาดใหญ่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบจีนและถ้วยชามเบญจรงค์ ตั้งตระหง่านโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น Landmark ที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป โดยวัดอรุณฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและร่วมประกอบศาสนพิธีในทุกวันสำคัญทางศาสนา

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 - 18.00 น.

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เดิมชื่อ วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมามีการขุดค้นพบระฆังโบราณในเขตวัด จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดระฆัง ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพระปรางค์และพระอุโบสถงดงาม วัดระฆังเป็นพุทธศาสนสถานอีกหนึ่งแห่งที่ผู้คนนิยมมาทำบุญ และร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 – 18.00 น.

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก นับเป็นหนึ่งวัดสำคัญแห่งยุครัตนโกสินทร์ ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอันเป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยประดิษฐาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต(หลวงพ่อโต) และ พระพุทธชินสีห์ ทั้งยังเป็นวัดที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช 4 พระองค์อีกด้วย

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 – 18.00 น.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หรือ วัดราชบพิธ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดสำคัญประจำรัชกาลที่ 5 ที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะ-สถาปัตยกรรมไทย และตะวันตกได้อย่างลงตัว ภายนอกคงความเป็นไทย ภายในได้รับอิทธิพลจากโบสถ์คริสต์ วัดราชบพิธแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงประจำราชวงศ์ 

กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่จัดเป็นประจำที่วัด ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร ร่วมสวดมนต์ และพิธีตามวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างกิจกรรมเวียนเทียน

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 – 18.00 น.

วัดสุทัศนเทพวราราม

มีหลายชื่อที่นิยมเรียกต่างกันในแต่ละสมัย อาทิ วัดสุทัศน์ วัดเสาชิงช้า วัดพระโต วัดพระใหญ่ สร้างขึ้นในช่วงต้นสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์  สถาปัตยกรรมตัวพระวิหารและพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน คือ พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่สุดในประเทศไทย ทำให้วัดสุทัศน์เป็นอีกหนึ่งวัดยอดนิยมที่ประชาชนพากันมากราบไหว้ และร่วมกิจกรรมในทุกวาระโอกาสตลอดแทบทั้งปี

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 – 18.00 น.

วัดธาตุทอง

วัดธาตุทอง วัดที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนเส้นสุขุมวิท ติดกับ BTS สถานีเอกมัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำบุญและร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอย่างมาก หลังทำกิจกรรมเสร็จแล้วจะชวนกันไปหาอะไรรับประทานต่อ หรือเดินทางกลับด้วยการขึ้นรถไฟฟ้าก็ทำได้ง่าย

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 – 18.00 น.

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสระเกศ วัดภูเขาทอง เป็นที่ตั้งของ พระบรมบรรพตเจดีย์ภูเขาทองที่ประดิษฐานไว้จุดสูงสุดของวัด เป็นศาสนสถานยอดนิยมสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้มาทำบุญแล้วยังได้ขึ้นมาชมบรรยากาศของกรุงเทพย่านเขตพระนครแบบ 360 องศา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ยังมีกิจกรรมทางศาสนพิธีและงานประเพณีประจำปีของวัดที่จัดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 – 19.00 น.

วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม หรือชื่อเดิม วัดกลางนา เป็นวันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฯ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญ ต่อมาภายหลังมีชัยในสงครามเก้าทัพ รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่า วัดชนะสงคราม โดยมี พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ

  • เวลาเปิดให้เข้าชม : 08.00 – 18.00 น.