svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันวิสาขบูชา 2566 การเวียนเทียน ประวัติและบทสวดมนต์

03 มิถุนายน 2566

การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันพระใหญ่ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ชาวพุทธถือว่า การเวียนเทียนเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ เพื่อแสดงความบูชาอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัย

 

การเวียนเทียน ใน วันสำคัญ เช่น วันวิสาขบูชา คือพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ที่ไทยได้รับคตินิยมมาจากประเทศอินเดีย มีหลักฐานปรากฏตั้งแต่ยุคทวารวดีในลักษณะของฐานประทักษิณ คือ การเดินเวียนขวา รอบสิ่งหรือบุคคล (เช่น พระพุทธรูป) หรือสถานที่ (เช่นปูชนียสถานสำคัญ อุโบสถ วิหาร) ที่เคารพ เพื่อแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยและให้เกิดสิริมงคล กล่าวได้ว่า การเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนานั้นมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยทวารวดี จนถึงปัจจุบัน

ทำไมต้องเวียนเทียน

การเวียนเทียน เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา โดยใช้ธูป เทียน และดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา เดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ โดยทำการเวียนขวา เป็นการแสดงออกและแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

สิ่งที่ต้องใช้

ดอกไม้ เช่น ดอกบัว 1 คู่ ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม (บางคนใส่เทียนมาในโคม เพื่อป้องกันความร้อนของน้ำตาเทียนหยดใส่มือ)

ช่วงเวลาการเวียนเทียน

การเวียนเทียนนิยมทำตอนช่วงเย็นถึงหัวค่ำ ประมาณ 16.00 - 20.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย แดดไม่ร้อนจนเกินไป และเป็นช่วงเวลาที่แสงเทียนส่องสว่างไสว ไม่ดับจากลมพัด อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันผู้คนก็เลือกไปเวียนเทียนยังวัดสำคัญได้ทุกช่วงเวลาที่สะดวก ตามข้อจำกัดของเวลาการทำงานของแต่ละคน

ก่อนการเวียนเทียน

ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจเบิกบาน แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ก่อนเริ่มการเวียนเทียน ให้เดินไปสักการะพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์ แล้วจึงออกมาเริ่มต้นการเดินเวียนเทียนนับจากด้านหน้าโบสถ์ จากนั้นเดินวนรอบโบสถ์ไปทางด้านขวามือ 3 รอบ ขณะเดิน ให้สวดมนต์ไปด้วยเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

วันวิสาขบูชา 2566 การเวียนเทียน ประวัติและบทสวดมนต์

บทสวดมนต์ ขณะเวียนเทียน

รอบที่ 1 ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยสวดบทอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

รอบที่ 2 ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ โดยสวดบทสวากขาโต

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

รอบที่ 3 ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ โดยสวดบทสุปะฏิปันโน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบ ให้หยุดที่พระพุทธรูปปางประธาน ณ จุดเริ่มต้นอีกครั้ง และขอพรอธิษฐาน วางธูปเทียน-ดอกไม้ ณ ที่จัดวาง เป็นอันเสร็จสิ้นการเวียนเทียน และอย่าลืมว่าในวันแห่งบุญกุศลนี้ เราชาวพุทธควรละเว้นความชั่ว กระทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

อานิสงส์ของการเวียนเทียน

  • ช่วยให้ชีวิตสุกสว่าง : การเวียนเทียนเปรียบเหมือนการเพิ่มความสุกสว่างให้ชีวิตราบรื่นเจริญรุ่งเรือง 
  • ช่วยเตือนสติชาวพุทธ : การเวียนเทียนเป็นกุศโลบายเตือนสติให้ตระหนักถึง "วัฏสงสาร" หรือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตไม่ประมาท
  • ได้อานิสงส์แรง-ได้บุญหนัก : การเวียนเทียนจะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติมีจิตใจที่สะอาด สงบระหว่างที่เดินเวียนเทียน และยังได้บุญกุศลหนักอีกด้วย 

การเวียนเทียนออนไลน์

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปเวียนเทียนที่วัด ปัจจุบันยังสามารถ “เวียนเทียนออนไลน์” ที่บ้านหรือทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบออนไลน์ โดยปี 2566 นี้ มี 2 เว็บไซต์ที่ให้บริการ อาทิ "เวียนเทียนออนไลน์.com" และ "season.sanook.com" เป็นต้น

โดยมีขั้นตอนง่ายๆ คือ คลิกไปที่ลิงก์ข้างต้น จากนั้น ให้เลือกวัดที่ต้องการ เลือกคาแรกเตอร์(รูปการ์ตูนแทนตัวผู้ต้องการเวียนเทียน) เลือกดอกไม้ที่จะใช้เวียนเทียน และพิมพ์คำอธิษฐาน 

ถ้าไม่สะดวกก็ยังสามารถเวียนเทียนออนไลน์