เปิดเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับปีใหม่ 2567

28 ธ.ค. 2566 | 04:35 น.

กรมเจ้าท่าเปิดเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 แก่ประชาชน มีเส้นทางไหนบ้างเช็คที่นี่

วันนี้ ( วันที่ 27 ธันวาคม 2566) นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567

ไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567

ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสริมสร้างสิริมงคลชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม โดยนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม

ในการดำเนินชีวิต มีความอดทน มีสติปัญญา มีความรอบคอบ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เปิดเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับปีใหม่ 2567

นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เปิดเผยว่า โครงการ "ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567" ที่มอบให้แก่ประชาชนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นของขวัญที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท ที่ได้สนับสนุนเรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้

ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในปี 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้รวมไปถึงนโยบาย "ราชรถยิ้ม" ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอีกด้วย

เปิดเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับปีใหม่ 2567

ทั้งนี้ กิจกรรม "โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567"  ได้จัดให้มีกิจกรรมล่องเรือไหว้พระด้วยกัน 2 เส้นทาง

เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มี 2 เส้นทาง ประกอบด้วย

วัดฝั่งทิศเหนือ จำนวน 9 วัด ได้แก่

 • วัดสร้อยทอง
 • วัดวิมุตยาราม
 • วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
 • วัดราชาธิวาสวิหาร
 • วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
 • วัดบวรมงคลราชวรวิหาร
 • วัดเทพนารี
 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 • วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

เปิดเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับปีใหม่ 2567

วัดฝั่งทิศใต้ จำนวน 9 วัด ได้แก่

 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 • วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
 • วัดยานนาวา
 • วัดวรจรรยาวาส
 • วัดบุคคโล 
 • วัดกลางดาวคนอง
 • วัดม่วงแค

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ ที่กรมเจ้าท่า มอบให้กับประชาชนเพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิตให้แก่ทุกท่าน ก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2567 อย่างมีความสุข

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานบริสุทธิ์และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้คนไทยหันมาเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำกันมากขึ้น สอดคล้องนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของกระทรวงคมนาคมต่อไป