วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 วางแผนดีได้หยุดยาวหลายวัน

30 พฤศจิกายน 2566

กางปฏิทินเช็ควันหยุดเดือนธันวาคม 2566 เดือนสุดท้ายของปี อัปเดตวันหยุด วันสำคัญ วันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดยาวและวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วางแผนดี ๆ มีโอกาสได้หยุดยาวหลายวันติดต่อกัน

นับถอยหลังเตรียมเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี 2566 กันแล้ว ในเดือนธันวาคมนี้มีวันสำคัญซึ่งเป็นวันหยุดราชการอยู่หลายวัน หากกำลังวางแผนจะไปชาร์ตแบตให้กับตัวเองหรือมีเวลากับครอบครัวหรือคนที่คุณรักช่วงส่งท้ายปี 2566 นี้

หากวางแผนดี ๆ จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันเลยทีเดียวเพราะเมื่อกางปฏิทินเดือนธันวาคม 2566 เทียบกับประกาศของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพบว่า ในเดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการหลายวัน ดังนี้ 

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 

  • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 

  • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 

  • วันหยุดปีใหม่ (ตามมติ ครม.) 

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 

  • วันหยุดปีใหม่ (ตามมติ ครม.) 

น่าสนใจว่า สำหรับผู้ที่ยังมีวันลาเหลืออยู่ถ้าวางแผนดีๆคุณจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องได้หลายวันเลย ยกตัวอย่าง

กรณีลาเพิ่มในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 และในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 จะทำให้มีวันหยุดตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคม รวมเวลา 5 วัน  

กรณีลาเพิ่มในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 จะมีวันหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8-11 ธันวาคม 2566 รวมเวลา 4 วัน 

กรณีวันหยุดปีใหม่ คือ วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม -วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเวลา 3 วัน อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้หยุดติดต่อกัน 4 วัน โดยโยกจากเดิมเป็นวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 มาเป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ข้างต้น ดังนั้น จะเริ่มวันหยุดปีใหม่ คือ ตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 รวมเวลา 4 วัน 

วันสำคัญในเดือนธันวาคม

1 ธันวาคม 2566 วันต้านเอดส์โลก, วันดำรงราชานุภาพ

3 ธันวาคม 2566 วันคนพิการสากล

4 ธันวาคม 2566 วันสิ่งแวดล้อมไทย

5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ

7 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ, วันสิทธิมนุษยชนสากล

11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

24 ธันวาคม 2566 คริสต์มาสอีฟ

25 ธันวาคม 2566 วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม 2566 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ, วัน Boxing Day วันเปิดกล่องของขวัญ

28 ธันวาคม 2566 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี