ด่วน! ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน

15 ต.ค. 2565 | 12:47 น.

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว 3 วัน หลังเปิดวันแรกพบคลื่นลมแรง ทั้งพายุเซินกา ทำฝนตกหนัก คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

วันนี้(15 ตุลาคม 2565) นางรักชนก แพน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง พายุ "เซินกา" (SONCA) ฉบับที่ 8 (286/2565) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น

จากประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ฝนตกหนัก คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และตามความข้อ 3 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563

 

ด่วน! ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน

 

จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทไป - กลับ เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2565 มีกำหนด ระยะเวลา 3 วัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง