ฤกษ์ดี ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด เดือนพฤษภาคม 2566

03 พ.ค. 2566 | 08:59 น.

หมอดูดังเปิด ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่อยู่ ซื้อบ้าน ทำบุญ ไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ออกรถคันใหม่ ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด ประจำ เดือนพฤษภาคม 2566 ดูที่นี่เพื่อความมั่นใจ

ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ หากจะประกอบกิจการงานสำคัญ แม้กระทั่งการคลอดบุตร มักจะคำนึงถึงฤกษ์งามยามดี สำหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ตามตำราโหราศาสตร์ มีฤกษ์ดี เพื่อกิจการต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

3 ฤกษ์ดี เดือนพฤษภาคม 2566 โดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

  • 8 พฤษภาคม 2566 เหมาะสำหรับการทำบุญ หรือการไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล , ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่อยู่ ซื้อบ้าน รวมถึงออกรถคันใหม่ 
  • 18 พฤษภาคม 2566 เหมาะสำหรับ การเดินทาง ,การเจรจาต่าง ๆ และจัดงานมงคล เฉลิมฉลอง
  • 28 พฤษภาคม 2566 เหมาะสำหรับขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่อยู่ ซื้อบ้าน ,การทำบุญ หรือการไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ,ออกรถคันใหม่

ฤกษ์ดี เดือนพฤษภาคม 2566

ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด โดย อ. การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์ และอาทิตย์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีโชคการเงิน มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เรียนรู้เร็ว รับราชการจะเจริญก้าวหน้า ทำกิจการส่วนตัวจะประสบความสำเร็จเร็ว

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันราชาโชค

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์ และดาวจันทร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีทรัพย์สินเงินทอง ไม่ขาดแคลนเดือดร้อนการใช้จ่าย มีคนให้การสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ได้เลื่อนตำแหน่งจากศักยภาพที่พิสูจน์ได้

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันมหาสิทธิโชค

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร และดาวพุธ เป็นดาวให้โชคให้คุณ เจ็บป่วยจะหายเร็ว เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้เก่ง ได้ทรัพย์สินจากญาติฝั่งมารดา รับราชการจะก้าวหน้ารุ่งเรือง ทำธุรกิจสำเร็จผล

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันราชาโชค ชัยโชค อำมฤตโชค

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู และดาวศุกร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีกำลังกล้าแข็ง เลือดลมดี สุขภาพแข็งแรง มีผู้ให้ความเอ็นดูเมตตาง่าย เจริญในโภคทรัพย์ มีทรัพย์สินที่ดิน

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันชัยโชค

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์ และอาทิตย์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีบุคลิกที่ทำให้คนเกรงใจ แต่ก็สามารถสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยได้ถ้าต้องการ รับราชการจะก้าวหน้าเร็ว หัวหน้าอุปถัมภ์ ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้พวกพ้องช่วยเหลืออยู่ไม่ขาด