บทสวด “วันคเณศจตุรถี”มงคลชีวิตเสริมชีวิต

18 ก.ย. 2566 | 18:00 น.

"เทศกาลคเณศจตุรถี”วันเกิดพระพิฆเนศที่ลงมายังโลกมนุษญ์เพื่ออวยพรสาวกที่สายมูเตลูทั้งหลายรอคอย สวดขอความรุ่งเรือง

"เทศกาลคเณศจตุรถี"  หรือวันคล้ายวันเกิดของพระพิฆเนศ ที่ลงมายังโลกมนุษย์เพื่ออวยพรต่อสาวกผู้ภักดี​ เรียกว่า คเณศวิสารชัน หรือ วันส่งพระพิฆเนศ​กลับสู่สรวงสวรรค์​  "ฐาน ละ มู" นำบทสวดบูชาพระพิฆเนศมาฝากสายมูได้นำไปกล่าวบวงสรวงพระพิฆเนศ

บทคเณศมนตรา

 • โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา
 • คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม
 • กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม
 • อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม
 • นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม
 • โอม ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ เทวา

 

บทสรรเสริญถวายของแด่พระพิฆเนศ​

 • โอม​ วักกระตุณ​ ทะ มหากายา
 • สุริยาโกติ สมาปราภา
 • นิรวิฆนัม คุรุเมเทวะ
 • สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา​

คำกล่าวของถวาย

 • โอม​ ไนเวทะยัม​ สะมะระ​ ประยามิ
 • จากนั้นให้ขอพรตามปราถนา.... และกล่าวปิดท้ายว่า
 • โอม​ ชัยยะ​ คเณศะ​ ชัยยะ​ คเณศะ​ ชัยยะ​ คเณศะเทวา​ (3 จบ​)