svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ยูเนสโก”ยก 5 จังหวัดไทยเมืองสร้างสรรค์มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

07 มิถุนายน 2566

“ยูเนสโก”ยก 5 จังหวัดไทยเมืองสร้างสรรค์ “เพชรบุรี สุโขทัย กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่” ที่โดดเด่นทั้งอาหาร งานฝีมือ ศิลปะพื้นบ้าน และการออกแบบ

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก(UNESCO) ประกาศให้5 จังหวัดในประเทศไทยเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities)ในประเภทต่างๆ ได้แก่ อาหาร งานฝีมือ ศิลปะพื้นบ้าน และการออกแบบ

“ยูเนสโก”ยก 5 จังหวัดไทยเมืองสร้างสรรค์มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

โดย 5 จังหวัดที่ยกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้แก่ เพชรบุรี สุโขทัย กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ที่มีอยู่ของความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรมในเมืองเหล่านี้ที่เมืองไทย เรามาทำความรู้จักกับ5จังหวัดเมืองสร้างสรรค์ว่ามีจุดเด่นอะไรกันบ้าง

วัดพระแก้วกรุงเทพมหานคร

“กรุงเทพมหานคร” เมื่อปี พ.ศ. 2562 เคยได้รับสถานะ UNESCO Creative City ในสาขาการออกแบบ รางวัลนี้มอบให้กับกรุงเทพฯ สำหรับการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่และสมัยใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความหลากหลายของผู้คนและวิวัฒนาการของภูมิทัศน์การออกแบบของเมือง

“ยูเนสโก”ยก 5 จังหวัดไทยเมืองสร้างสรรค์มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

“สุโขทัย” คล้ายกับเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งศิลปหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก จังหวัดมีชุมชนช่างฝีมือกว่า 1,300 ชุมชนที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การทอผ้า การผลิตเครื่องเซรามิก และงานหัตถกรรมเครื่องทอง เงิน และสังคโลก

วัดเชิงคีรี  สุโขทัย

“เชียงใหม่” มีชื่อเสียงในด้านหัตถศิลป์และศิลปะพื้นบ้านที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในปี 2560 จังหวัดนี้มีชื่อเสียงมายาวนานในด้านความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือไม้ ตลอดจนการผลิตเซรามิก ถมทอง และเครื่องเงิน

พระธาตุดอยคำ เชียงใหม่

“ภูเก็ต” เป็นเมืองแรกที่ได้รับสถานะเมืองสร้างสรรค์แห่งการทำอาหารจาก UNESCO ในปี 2558 อุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นบนเกาะสร้างรายได้ที่น่าประทับใจต่อปีประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ความหลากหลายของอาหารดั้งเดิมของจังหวัดที่หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีส่วนทำให้ยูเนสโกได้รับการยอมรับ

ย่านเมืองเก่า ภูเก็ต

 “เพชรบุรี” ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและสูตรอาหารดั้งเดิมของชุมชน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งการทำอาหารจาก UNESCO การยอมรับนี้เน้นย้ำถึงประเพณีการทำอาหารที่หลากหลายของภูมิภาคนี้ และความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติผ่านสูตรอาหารดั้งเดิมของชุมชน

เพชรบุรี