ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

21 ก.พ. 2566 | 08:20 น.

ชี้เป้า สายมู ขอพรให้ปังต้อง“ศาลองค์พระคเนศ”ความสำเร็จทุกประการที่ปางช้างแม่สา  "โชคลาภ เงินทอง การงาน การเรียน ค้าขาย"

หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดในช่วง3ปีที่ผ่านมา สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากการที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้  “ปางช้างแม่สา”จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด แต่ปัจจุบันรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการและหลายประเทศเปิดให้มีการเดินทางได้ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งกลับมาเปิดให้บริการ

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

“ปางช้างแม่สา” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีของช้าง และให้ความรู้เกี่ยวกับช้างไทย และมีการแสดงโชว์ของช้างให้นักท่องเที่ยวได้ชม  แต่ใครที่เคยไปเที่ยวปาช้างแม่สา อาจจะรู้และไม่รู้ ว่าที่ ปางช้างแม่สา มี “ศาลองค์พระคเณศ” ซึ่งเป็นศาลที่เคารพบูชาของเหล่าควาญช้างและผู้ที่ศรัทธาองค์พระคเณศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาขอโชคลาภ ความสำเร็จต่างๆทั้งการงาน การเรียน ค้าขาย เป็นต้น

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

สำรับใครที่มาเที่ยวที่ปางช้างแม่สาครั้งแรก และอยากมาขอพรที่ ศาลองค์พระคเณศ แนะนำให้ไหว้พระพุทธก่อน ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้กับศาลองค์พระคเณศ โดยจุดธูป 3 ดอกตั้งนะโม 3 จบ หลังจากนั้นก็มาไหว้องค์พระคเณศ โดยใช้ธูปสีดำ จำนวน 7 ดอก  กล่าวนะโม 3 จบ  แล้วกล่าวคาถาบูชา

  • โอมศรีคะเณศายะ นะโมนะ มาจิตตัง
  • ภควานะมามิ อิติสวาหะ สวาโหม

แล้วตั้งจิตอธิฐานขอความสำเร็จจากองค์พระคเณศ 

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

นอกจากนี้บริเวณเดียวกับที่ศาลองค์พระคเณศยังมีศาลพระพรหมให้ได้ไหว้ขอพรเช่นกัน ใครที่มีโอกาสแวะมาเที่ยวปางช้างแม่สาอย่างลืมปักหมุดมาไหว้ขอความสำเร็จจากองค์พระคเณศ

ทั้งนี้เรื่องราวขององค์พระคเณศมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆของศาสนาพราหมณ์ พระคเณศ เป็นเทพแห่งความสำเร็จ โดยกำเนิดมาจากพระศิวะแบะนางปาราวตีลักษณะสำคัญขององค์พระคเณศ คือเป็นเทพที่มีเศียรเป็นช้าง ท้องพลุ้ย มีงาเดียวมี 4กร และมีงูพิษพันรอบอก อาวุธที่ถือจะมีหลายอย่างแตกต่างกันไป ตามลักษณะของการปรากฏกาย  พระคเณศเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการสักการะก่อนบรรดาเทพทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสำเร็จในกิจการทุกๆอย่าง

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

ชี้เป้า สายมู “ศาลองค์พระคเนศ”ขอความสำเร็จที่ปางช้างแม่สา

ทั้งนี้เชื่อกันว่าพระองค์จะช่วยขัดความขัดข้องทุกอย่างให้แก่ผู้ที่บูชาพระองค์  นอกจากนี้พระคเณศยังเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดจึงเป็นที่เคารพของครูฝึกช้าง ดังนั้นในการคล้องช้างจะมีการบวงสรวงบูชาองค์คเณศเป็นอันดับแรก เพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าประจำช้าง และเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา