svasdssvasds

เอพี ย้ำความเท่าเทียม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ก.ค. 2565 เวลา 1:43 น.

“เอพี ไทยแลนด์” ส่งต่อองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม จับมือพันธมิตรจัด 2 กิจกรรม เอ็มพาวเวอร์เยาวชนและบัณทิตผู้พิการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงทักษะใหม่ๆ เตรียมพร้อมลุยโลกการทำงานในชีวิตจริง

“วิทการ จันทวิมล” รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอพี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ มุมมอง และทักษะใหม่ๆ ล่าสุด ได้ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพสู่เยาวชนและบัณฑิตผู้พิการ

เอพี ย้ำความเท่าเทียม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ภายใต้โครงการ ‘เพราะฉันคือ...ฉัน #IamPower’ เพื่อเอ็มพาวเวอร์บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ ให้เข้าถึงทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโอกาสการทำงาน และสามารถมีชีวิตที่ดี

ในโครงการ “เพราะฉันคือ...ฉัน #IamPower” มี 2 กิจกรรมหลัก คือ “AP-SEAC presents Creative Talk Conference 2022” และ “IW-Inclusive Workplace” โดยงาน Creative Talk Conference จัดขึ้นในรูปแบบ Universal Access ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้พิการกว่า 240 คน ได้มีโอกาสเข้าถึงและเรียนรู้ทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ

เอพี ย้ำความเท่าเทียม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ส่วนอีกกิจกรรมคือ IW-Inclusive Workplace จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยมีบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการกว่า 100 คน จาก 21 มหาวิทยาลัย เข้าร่วม 

เอพี ย้ำความเท่าเทียม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

“วิทการ” ย้ำว่า ในมิติด้านสังคม เอพีมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน ด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้  

เอพี ย้ำความเท่าเทียม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ส่วนพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วม 4 องค์กร ได้แก่ SEAC, VULCAN COALITION องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม, CREATIVE TALK และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

 

หน้าที่ 18  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,798 วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง