เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี สายมูเตรียมตัวให้พร้อม 1 มิ.ย.นี้

26 พ.ค. 2565 | 22:00 น.

เปิดเคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี สายมูต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ 1 มิ.ย.นี้ ทางวัดจะเปิดให้สักการะ พร้อมจัดพิธีบวงสรวง

สายมูมารวมกันตรงนี้  "วัดจุฬามณี" เตรียมเปิดให้สักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ" ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ทั้งทางบกและทางน้ำ อย่างเต็มรูป จัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณในวันแรกที่กลับมาเปิดวัดอีกครั้ง พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรและถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวาระมงคลด้วย

“ท้าวเวสสุวรรณ” ขอพรอะไรบ้าง

  • ตามความเชื่อ “ท้าวเวสสุวรรณ” หรือที่ภาษาพราหมณ์เรียก “ท้าวกุเวร” มีลักษณะเป็นยักษ์และถือตะบองไว้ในมือ และเป็นหนึ่งในท้าวโลกบาลผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ ทั้งยังคอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ไม่ให้ยักษ์และสิ่งชั่วร้ายมารังควาน
  • ถือว่าท่านเป็นเทพที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย ขจัดสิ่งชั่วร้าย รวมถึงให้พรเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวย 

 

แต่ก่อนไปขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี  มาดูกันว่ามีเคล็ดลับอะไร พร้อมบทคาถาบูชาไหว้ท้าวสุวรรณที่ถูกต้องมีเนื้อหาอย่างไร เพื่อให้การขอพรของทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่น

เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี

วิธีบูชา 

  • จุดสักการะธูป 9 เล่ม และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ผลไม้ 5 อย่าง อาจเลือกเป็นผลไม้ดังต่อไปนี้ได้ 
  • กล้วย หมายถึง การมีลูกหลานมีบริวารมากมาย
  • สับปะรด หมายถึง มีความรอบรู้และสายตากว้างไกล
  • ส้ม หมายถึง มีโชคมีลาภ ทำสิ่งใดก็ราบรื่น
  • องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม 
  • แอปเปิ้ล หมายถึง มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ผลไม้ที่สามารถใช้ทดแทนได้เช่นกัน นั่นคือ สาลี่, ลําไย, ลิ้นจี่, ทับทิม, ทุเรียน, ขนุน, แก้วมังกร, เกาลัด, มะม่วง

เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี สายมูเตรียมตัวให้พร้อม 1 มิ.ย.นี้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

  • ตั้งนะโม 3 จบ

(ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์)

ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวาฯ 

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม พุทธายะฯ 

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ 

 

ขอบคุณภาพ : วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม