สายมูต้องรู้ บูชาท้าวเวสสุวรรณ 4 ข้อห้าม อย่าหาทำ

22 มีนาคม 2565

สายมูต้องรู้ ใครที่บูชา ท้าวเวสสุวรรณ มี 4 ข้อห้าม อย่าหาทำ เพราะมีความเชื่อว่า จะทำให้การบูชาไม่ได้ผล มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ปี 2565 ผู้คนหลั่งใหลเคารพสักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” เพื่อขอพรความเป็นสิริมงคล เสริมดวง เรื่องโชคลาภ และความสำเร็จ และมีหลายคนเห็นผลดังใจ กลายเป็นกระแสที่พูดกันปากต่อปาก

สายมูต้องรู้ บูชาท้าวเวสสุวรรณ 4 ข้อห้าม อย่าหาทำ

ท้าวเวสสุวรรณ ท่านทำหน้าที่คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก มีขุมทรัพย์มหาศาล จึงเป็นที่มาของความโดดเด่นเรื่องโชคลาภ อีกทั้งยังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี และสิ่งร้ายๆ ออกไปจากชีวิต และเสริมสิริมงคลอีกด้วย คนส่วนใหญ่ที่ไหว้ ขอพรแล้วสำเร็จ ได้ผล

ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนอาจกังวลที่จะต้องเดินทางไปไหว้ขอพรท่าน ก็มีการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณมาบูชาที่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านั้นฐานเศรษฐกิจได้รวบรวม เคล็ดลับบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน ให้ปัง พร้อมบทสวด-ของไหว้

วันนี้ฐานเศรษฐกิจ ขอเสนอ 4 ข้อห้าม บูชาท้าวเวสสุวรรณ มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

  1. ห้ามประพฤติตนไม่ดี ผิดศีล 5 ได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักขโมยทรัพท์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จยุแหย่ให้ชาวบ้านทะเลาะกัน และการดื่มสุราของมึนเมา  จะทำให้การบูชาไม่ได้ผล
  2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา
  3. ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ หรือฉ้อโกงผู้อื่น
  4. ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแก่ตัว ขาดน้ำใจ และการให้ทาน

หากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้ และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้ามการบูชาท้าวเวสสุวรรณข้างต้นไป เชื่อว่าการบูชาก็จะให้ผลอย่างแท้จริง ส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข และร่ำรวยเพรียบพร้อมไปด้วยเงินทอง

 

4 ข้อห้าม บูชาท้าวเวสสุวรรณ