svasdssvasds

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ธ.ค. 2564 เวลา 5:58 น. 526

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู”  ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายร่มบ่อสร้างที่เชียงใหม่ ผุดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีก 7แห่งครอบคลุมทั่วภาคเหนือ

ปี2565 นี้ ใครยังไม่รู้ว่าจะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนหรือจะไปเที่ยวพักผ่อนหนีโควิด-19และโอมิครอนที่ไหนดี “ฐาน ละ มู” นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแนวชิคๆอิงวิถีชุมชนให้ได้ชมกัน รับรองว่าไม่ผิดหวังแถมยังเป็นการช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้ก้าวหน้าเติบโตอย่างแข็งแรงอีกด้วย

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

 

โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย เป็นโครงการที่กรมการค้าภายในได้พัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560โดย มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน  เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง ชุมชนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และลดการย้ายถิ่นฐานจากชุมชนเข้าสู่เมือง

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 25 แห่ง  และได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” เพิ่มอีกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

  •  วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
  • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำมือบ้านจงเจริญ จังหวัดเชียงราย
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย
  •  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก
  •  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน
  • วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จังหวัดพะเยา
  •  วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
  • วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

 โดยทุกที่มีความพร้อมที่ก้าวไปสู่เป้าหมายของ “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแรงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

สำหรับ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง”   ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับมใครหลายคนที่เคยมาเยี่ยนบ้างแล้ว   วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ทำงานภายใต้แนวคิดการกระจายรายได้ ร่มบ่อสร้าง 1 คัน สร้างรายได้ทางตรงจากการทำร่ม ให้กับชาวบ้านถึง 2 อำเภอ คือ อำเภอสันกำแพง และ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและแหล่งช่างฝีมือในการทำร่ม ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 200 ปี

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

จากอดีตจนปัจจุบัน ได้แก่ กระดาษสา ทำที่บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง ด้ามร่ม ทำที่บ้านเหล่า, บ้านออน อำเภอสันกำแพง และบ้านแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด ซี่ร่มและโครงร่ม ทำที่บ้านสันต้นแหน อำเภอดอยสะเก็ด และนำมาประกอบกันปิดกระดาษร่ม (หุ้มร่ม) ลงสี ที่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง 

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

โดย กรมการค้าภายในได้เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ โดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาคอลเลคชั่นสินค้าใหม่ให้โดดเด่นจากงานร่มและพัดบ่อสร้าง ในแบบดั้งเดิม แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ มาตรฐาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของร่มบ่อสร้าง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ถือเป็นเครื่องหมายการันตีภูมิปัญญาของชาวอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าท้องถิ่น         

   ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

 นางสาว บุษกร ชยาทิตย์ ดีไซน์เนอร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ “มองดอกไม้บายบุษกร” มาออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ ประเภทร่มและพัดเป็นซีรี่ย์ชุด “งามดอกไม้เมือง” คือการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันลงบน “ร่มบ่อสร้าง” หนึ่งในงานหัตถศิลป์   ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของชาวล้านนา สู่มุมมองใหม่ที่ร่วมสมัย ด้วยการนำดอกไม้ 3 ชนิด ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนาของคนล้านนา มาแต่งแต้มบนผลิตภัณฑ์

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

ผ่านเทคนิคการปัก ถัก และการเพ้นท์ ได้แก่ ดอกซอมพอ หรือ ดอกหางนกยูงไทย ที่มีรูปโฉมคล้ายผีเสื้อหลายๆ ตัวเกาะไล่เรียงเป็นช่อมีความหมายเกี่ยวกับวิถีของการทำบุญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ดอกเก็ตถะหวา หรือ  ดอกพุดซ้อน ที่ชาวล้านนาถือว่าเป็นหนึ่งในพญาดอกไม้ และ ดอกตะล่อม หรือ ดอกบานไม่รู้โรย ที่ชาวล้านนาเชื่อว่า เป็นดอกไม้มงคล ที่หมายถึงการประคับประคองให้ชีวิตราบรื่น ร่มเย็น มีความสุข

ปี2565 ใครไม่รู้จะไปไหน “ฐาน ละมู” ชวนเที่ยว หมู่บ้านทำมาค้าขายที่เชียงใหม่

ปีใหม่นี้ใครยังคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดี  “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง”   ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   น่าจะเป็นสถานที่กินลม ชมวิว เที่ยวปักหมุดของใครหลายคนท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบายเช่นนี้

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง