ไบเทค ดิ้น! คลอด 'แพ็กเกจ'จัดงาน พ่วงประกันโควิด

19 มีนาคม 2564

ไบเทคเรียกความเชื่อมั่นลูกค้ารัฐ - เอกชน ออกแพ็กเกจ งานประชุมแบบอุ่นใจ พ่วงประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท นาน 30 วัน

นายจักริน อังประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กล่าวว่า “ไบเทค ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามปณิธานในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศ ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะผลักดันให้ธุรกิจการจัดงานในประเทศไทยสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด 

ไบเทค ดิ้น! คลอด 'แพ็กเกจ'จัดงาน พ่วงประกันโควิด

 

เราจึงได้ร่วมมือกับเอเชียประกันภัย  ในการจัดแพ็กเกจประกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จัดงานตลอดจน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถประกอบกิจกรรมด้านการประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานทั้งด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ไบเทคได้ดูแลมาอย่างเคร่งครัดมาตลอดนับแต่การอุบัติของโรคในปีที่ผ่านมา” 

สำหรับแพ็กเกจการจัดงานประชุมสัมมนาพร้อมข้อเสนอประกันภัยโควิด-19 ที่จัดทำร่วมกันระหว่าง ไบเทค และ เอเชียประกันภัย ในครั้งนี้มาพร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งผู้จัดงานและทุกคนที่มาร่วมงาน โดยผู้จัดงานสามารถซื้อประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ในราคาเพียง 40 บาทต่อหนึ่งท่าน โดยจะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไบเทค 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะได้รับค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท และสูงสุด 500,000 บาทกรณีอาการโคม่า รวมทั้งค่าชดเชยรายวัน 500 บาทต่อวัน รวมระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน  ซึ่งแพ็กเกจการจัดงานประชุมสัมมนา  พร้อมข้อเสนอประกันภัยโควิด-19 นี้สำหรับผู้จัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่วางแผนการจัดงานประชุม สัมมนา หรืออบรม ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป และผู้รับประกันต้องผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

ไบเทค ดิ้น! คลอด 'แพ็กเกจ'จัดงาน พ่วงประกันโควิด