svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’  ไทยเบฟ ช่วยสังคม  ลดขยะขวดพลาสติก 7.6 ล้านขวด/ปี

05 พฤศจิกายน 2564

โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ยังคงเดินหน้าบรรเทาภัยหนาวให้คนไทยในภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งปีนี้ ยังคงเดินหน้าส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวอีก 2 แสนผืน ต่อเนื่อง

“ฐาปน สิริวัฒนภักดี” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ยังคงร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร ส่งมอบความอบอุ่นภายใต้ “ผ้าห่มผืนเขียว” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยหัวใจแห่งการ “ให้” ตามปณิธานของ คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” จากจุดเริ่มต้นของโครงการเมื่อปี พ.ศ.2543 ขณะนี้ได้ส่งมอบผ้าห่มให้พี่น้องภาคเหนือและอีสานแล้ว 4,400,000 ผืน

‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’  ไทยเบฟ ช่วยสังคม  ลดขยะขวดพลาสติก 7.6 ล้านขวด/ปี

นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ด้วยการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) ผ่านนวัตกรรม Eco Friendly Blanket ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดปัญหาขวดพลาสติกได้มากถึง 7.6 ล้านขวดต่อปี แต่ยังคงคุณภาพของ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 2 แสนผืน ซึ่งขณะนี้สามารถนำขยะจากขวดพลาสติกกลับสู่ระบบรีไซเคิลได้สำเร็จแล้วจำนวน 15.2 ล้านขวด 

‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’  ไทยเบฟ ช่วยสังคม  ลดขยะขวดพลาสติก 7.6 ล้านขวด/ปี ‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’  ไทยเบฟ ช่วยสังคม  ลดขยะขวดพลาสติก 7.6 ล้านขวด/ปี

สำหรับปีนี้คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จะนำผ้าห่มส่งมอบให้พี่น้องภาคเหนือและอีสาน อีกกว่า 228 อําเภอ 15 จังหวัด ด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน

‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’  ไทยเบฟ ช่วยสังคม  ลดขยะขวดพลาสติก 7.6 ล้านขวด/ปี

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,728 วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564