เชลล์ สร้างทักษะ ขับรถบรรทุกปลอดภัย เพิ่มโอกาสสู่อาชีพใหม่

23 ต.ค. 2564 | 05:13 น.

เชลล์ ถือเป็นบริษัทพลังงานและน้ำมันระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการความปลอดภัยอย่างมาก ซึ่งล่าสุด ได้นำทักษะและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งด้านความปลอดภัย มาส่งต่อให้กับสังคม พร้อมส่งเสริมการสร้างอาชีพ

ผ่านโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” โดยผู้สนใจสามารถสมัครอบรมทักษะขับรถบรรทุกปลอดภัยฟรี เพิ่มศักยภาพเพื่อโอกาสสู่อาชีพใหม่

“ปนันท์ ประจวบเหมาะ” ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์มุ่งมั่นส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านกิจกรรมหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” เป็นโครงการอบรมการขับรถบรรทุกปลอดภัย เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะผู้ขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากลฟรี สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้าทางถนน และเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
   “ปนันท์ ประจวบเหมาะ” ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โครงการนี้จะช่วยยกระดับทักษะให้กับผู้ที่มีพื้นฐานขับรถบรรทุกตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่

การอบรมในโครงการนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม 500 คน เพื่อฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่งจาก “โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์” ภายใต้การดูแลของบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 –31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบจำนวน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมและสอบใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีรวมเวลา 4 วัน พร้อมที่พักและอาหารฟรี ที่โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เชลล์ สร้างทักษะ ขับรถบรรทุกปลอดภัย เพิ่มโอกาสสู่อาชีพใหม่

สำหรับการฝึกอบรมมี 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 1 มาแล้ว เพื่อให้สามารถขับรถเพื่อขนส่งทางการค้า และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ รวมเวลาเรียน 30 ชั่วโมง และ 2. หลักสูตรการสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 3 ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 2 มาแล้ว รวมเวลาเรียน 26 ชั่วโมง 

เชลล์ สร้างทักษะ ขับรถบรรทุกปลอดภัย เพิ่มโอกาสสู่อาชีพใหม่
หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,724 วันที่ 21 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564