SEA ประเทศไทย ผนึก กสศ. ปั้นแรงงานทักษะ ‘ดิจิทัล-อีคอมเมิร์ซ’

03 ก.ค. 2564 เวลา 3:00 น. 147

จากการริเริ่มยุทธศาสตร์ “10 in 10 Initiative” ของ Sea (Group) และ กลุ่ม Sea ประเทศไทย ที่ตั้งเป้าสร้าง และส่งมอบ “Digital Talent” 10 ล้านคน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ภายในระยะเวลา 10 ปี

สำหรับประเทศไทยขณะนี้ ได้เทรนด์คนไปได้แล้วกว่า 2.5 ล้านคน (ข้อมูลอัพเดทเมื่อต้นปี 2564) และ ยังคงเดินหน้าต่อด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างทักษะดิจิทัล (Digital Nation) ให้กับคนไทย

ล่าสุด Sea (ประเทศไทย) จึงจัดทำ โครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล” โดยร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยการกระจายองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 4,000 คน เพื่อสร้าง “แรงงานไทยเข้มแข็ง

“มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า Sea ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อการต่อยอดกับงานในอนาคต ซึ่งหากเปรียบเทียบทักษะด้านดิจิทัลสำหรับแรงงานไทยแล้ว ยังมีเพียงแค่ 54.90% เท่านั้น ต่างจากประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีแรงงานทักษะดิจิทัลเกือบ 80% ในขณะที่โควิด-19 ได้เข้ามาสร้างผลกระทบและเป็นตัวเร่ง ทำให้ทักษะด้านดิจิทัลมีความจำเป็นมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

การจับมือระหว่าง Sea (ประเทศไทย) และกสศ. ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างแรงงานทักษะดิจิทัล ที่พร้อมทำงานโดยระยะแรกของโครงการ จะนำร่องด้วยโครงการ “เสริมแกร่งอาชีวะสู่ผู้ประกอบการดิจิทัล” โดย กสศ.จะคัดเลือกเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รวมทั้งกลุ่มผู้เปราะบางที่มีรายได้น้อย เข้าร่วมเรียนคอร์สออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญบน Shopee Bootcamp ซึ่งจะมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นและใช้ทำงานได้จริง เช่น การเปิดร้านค้าออนไลน์ การบริหารร้านค้าการทำโฆษณาและโปรโมชั่น การเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องมือการตลาดของช้อปปี้ และอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเปิดรับสมัครทีมนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับปวช. ปวส. และอนุปริญญา ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อต่อยอดความรู้ และอบรมอีคอมเมิร์ซมาสเตอร์คลาส ที่จัดโดย Sea (ประเทศไทย) ทุกทีมจะได้รับทุนสนับสนุน 10,000 บาท และทีมที่ชนะ จะได้รับเงินรางวัลอีกด้วย โดยคาดว่า โครงการเหล่านี้ จะได้เพิ่มแรงงานทักษะดิจิทัลได้ปีละอย่างน้อย 2,000-3,000 คน 

 

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,692 วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง