"ดีเอสไอ" ร้องว๊าว ครม.เพิ่ม "เครื่องแบบข้าราชการ" จาก 4 เป็น 6 ชุด

06 ก.ค. 2565 | 02:02 น.

มติครม.ล่าสุด อนุมัติหลักการ "เพิ่มเครื่องแบบข้าราชการ" ให้กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จากเดิมมี 4 ชุด ให้เพิ่มเป็น 6 ชุด

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันอังคารที่ 5 ก.ค. ที่ผ่าน  ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการเพิ่มเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ DSI) จากเดิม จำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด 

 

โดยจะออกเป็น "ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ...."  ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะ (เพิ่มใหม่)

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว เป็นการยกเลิก "กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2559" และปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด ดังนี้

เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ

  1. เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะ (เพิ่มใหม่)
  2. เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ 
  3. เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง 
  4. เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำ (เพิ่มใหม่)
  5. เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีกรมท่า
  6. เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีพรางเทาแกมดำ 

เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง

และยังมีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายอินทรธนู โดยการเพิ่มอินทรธนูจากเดิมมีเพียง 1 แบบ เป็น 3 แบบ ดังนี้ 

  1. อินทรธนูแข็ง 
  2. อินทรธนูอ่อน (โลหะ)
  3. อินทรธนูอ่อน 

เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำ (เพิ่มใหม่)

และมีการแก้ไขรูปพระอาทิตย์ที่ประดับบนอินทรธนูและรูปแบบให้มีความสวยงามและเหมาะสม


โดยกระทรวงยุติธรรมให้เหตุผลว่า "เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบันของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความหลากหลาย"

เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีกรมท่า

โดยเครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะเป็นเครื่องแบบที่ใช้สำหรับพิธีการ หรือวาระสำคัญต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีเครื่องแบบที่ใช้สำหรับกรณีนี้ จึงเป็นการกำหนดเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับโอกาสดังกล่าว

 

และในกรณีเครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำเป็นเครื่องแบบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการทั่วไป โดยกำหนดมาเพื่อตอบสนองเรื่องความยืดหยุ่นในกรณีที่มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งมีความเหมาะสมและคล่องตัว อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากกว่าเครื่องแบบเดิม 


และมีการปรับปรุงสิ่งประกอบเครื่องแบบ โดยมีการเพิ่มหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเทา  และหมวกปีกรอบสีกากีแกมเขียว และรองเท้าทางยุทธวิธีสีดำ เพื่อใช้จำแนกหน้าที่ กลุ่ม และกองงานเฉพาะและเพื่อให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติการ 

เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีพรางเทาแกมดำ

อีกทั้งมีการแก้ไขอินทรธนูเพิ่มเติมเป็น 3 แบบ ได้แก่ อินทรธนูแข็ง อินทรธนูอ่อน (โลหะ) และอินทรธนูอ่อน ให้สอดคล้องกับภารกิจงานและเครื่องแบบพิเศษที่มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากอินทรธนูแบบเดิมมีลักษณะแข็งแตกหักง่าย ราคาสูง มีวิธีการดูแลรักษายาก 

 

ซึ่งหากดูแลรักษาไม่ดีจะทำให้มีสภาพเก่า สีหมองคล้ำ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จึงมีการเพิ่มอินทรธนูแบบอ่อน (โลหะ) และอินทรธนูแบบอ่อน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า ราคาต่ำกว่า และดูแลรักษาง่ายกว่าอินทรธนูแบบเดิม