svasdssvasds

ครม. 4 นัดจัดหนัก 1.5 หมื่นล้าน ลงกระทรวงพรรคภูมิใจไทย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 มิ.ย. 2565 เวลา 3:31 น. 1.4k

ครม. 4 นัดจัดหนัก 1.5 หมื่นล้าน ไฟเขียวสารพัดโครงการ ของกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคภูมิใจไทย ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ไปดูกันว่า โครงการทั้งหมดมีกี่เท่าไหร่ รายละเอียดแต่ละโครงการเป็นอะไร กระทรวงไหนได้รับมากที่สุด และมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งมีใครกันบ้าง

พรรคภูมิใจไทย หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 นำโดย “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรค ซึ่งนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาท-อำนาจต่อรองกับในฐานะพรรคร่วมเบอร์หนึ่ง ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญที่คอยประคับประคองรัฐนาวาให้อยู่รอดไปจนจบเทอม

 

แน่นอน...เพื่อให้สมน้ำสมเนื้อในฐานะพรรคร่วมเกรดเอ พรรคภูมิใจไทยสามารถกุมกระทรวงหลักที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเอาไว้ได้เกือบทั้งหมด ทั้งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันนโยบายกัญชา-กัญชง รวมถึงกระทรวงเกรดเอ คือ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งดูแลรายได้เข้าประเทศกว่า 3 ล้านล้านบาทด้วย

 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบโครงการของกระทรวงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทย ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (30 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565) พบว่า มีหลายโครงการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวม 4 ครั้ง จำนวน 9 โครงการ มีวงเงินรวม 15,255 ล้านบาท ทั้งเงินงบประมาณ และเงินกู้ แยกเป็นรายกระทรวง ดังนี้

 

กระทรวงสาธารณสุข

 • โครงการที่ผ่านการเห็นชอบ 3 โครงการ วงเงินรวม 8,708 ล้านบาท
 • การแต่งตั้ง 5 ตำแหน่ง

 

กระทรวงคมนาคม

 • โครงการที่ผ่านการเห็นชอบ 3 โครงการ วงเงินรวม 6,547 ล้านบาท
 • การแต่งตั้ง - ไม่มี

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • โครงการที่ผ่านการเห็นชอบ 3 โครงการ (ใช้วงเงินเดิมที่เหลืออยู่)
 • การแต่งตั้ง – ไม่มี

สำหรับโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากครม. แยกเป็นการประชุมรายครั้ง ดังนี้

 

การประชุมครม. วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 • ครม.เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 คน คือ
 1. นายศักดา เนติพัฒน์  กรรมการผู้แทนชุมชนฯ 
 2. นายจักร บุญ - หลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 

กระทรวงคมนาคม - ไม่มี

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ไม่มี

 

การประชุมครม. วันที่ 7 มิถุนายน 2565

 

กระทรวงสาธารณสุข

 • ครม.เห็นชอบการแต่งตั้ง 2 ราย คือ
 1. นางสาวชุลีพร จิระพงษา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค 
 2. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบักเตรีทั่วไป กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

 

กระทรวงคมนาคม

 • ครม.เห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ทำกิจการด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้ นำรายได้จากการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มาชดเชยรายได้จากธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทางที่ลดลงได้ โดยประเมินว่ารายได้จากภารกิจนี้จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 15 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.6 ล้านบาท

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ไม่มี

 

หมายเหตุ : การประชุมครม.ครั้งนี้ ยังมีวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ขึ้นมาบริหารจัดการนโยบายกัญชากัญชง ซึ่งจะปลดล็อกพ้นบัญชียาเสพติดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565

การประชุมครม. วันที่ 14 มิถุนายน 2565

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 • ครม.เห็นชอบการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง

 

กระทรวงคมนาคม

 • ครม.เห็นชอบให้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง ระยะทางรวม 1.92 กิโลเมตร วงเงินรวม 4,508 ล้านบาท
 • ครม.รับทราบผลการประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี 2565 สาระสำคัญ เช่น การออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการฟื้นฟูภาคการบิน ความยั่งยืนด้านการบิน และนวัตกรรมที่ทั่วถึง และการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยกับรัฐมนตรีคมนาคมมาเลเซีย 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ไม่มี

 

หมายเหตุ : การประชุมครม.ครั้งนี้ ยังมีวาระอื่น ๆ โดยครม. อนุมัติวงเงินจำนวน 338.80 ล้านบาท ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดสตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่) จำนวน 6 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว และสาธารณสุข ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล วงเงิน 80.75 ล้านบาท
 2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง วงเงิน 68.80 ล้านบาท
 3. โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 25.25 ล้านบาท
 4. โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา วงเงิน 80 ล้านบาท
 5. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร – ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ วงเงิน 35 ล้านบาท
 6. โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ วงเงิน 49 ล้านบาท


การประชุมครม. วันที่ 21 มิถุนายน 2565

 

กระทรวงสาธารณสุข

 • ครม.อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รอบที่ 3 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด 19 และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องค้างจ่ายในช่วงเดือนธันวาคม 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 กรอบวงเงิน 8,708.78 ล้านบาท 
 • ครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคปรับลดการจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากเดิม 60 ล้านโดส กรอบวงเงิน 18,762 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อวัคซีน AZ จำนวน 35.4 ล้านโดส กรอบวงเงิน 11,069 ล้านบาท และเพิ่มการจัดซื้อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือแอนติบอดี้ออกฤทธิ์ยาว (LAAB) 257,500 โดส กรอบวงเงิน 7,569 ล้านบาท 

 

กระทรวงคมนาคม

 • ครม.เห็นชอบการจัดสรรงบกลาง วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยภิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 • ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 • ครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ (รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ) โดยใช้จ่ายจากกรอบวงเงินของโครงการเดิมที่ยังเหลืออยู่ตามกรอบวงเงินที่ครม.เคยอนุมัติ จำนวน 9,000 ล้านบาท
 • ครม.เห็นชอบขยายเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนตุลาคม 2565 และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย จากเดิมเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเดือนธันวาคม 2565

 

สรุปแล้ว ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 เดือนล่าสุด คือ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมครม. รวม 4 ครั้ง ได้เห็นชอบโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยดูแลไปอย่างน้อย 9 โครงการ โดยใช้เงินจากงบประมาณ และเงินกู้ รวม 15,255 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ยังไม่รวมโครงการของกลุ่มจังหวัดอีก 338 ล้านบาท รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ อีกอย่างน้อย 5 ตำแหน่งด้วย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด