svasdssvasds

เปิดอัตราค่าตอบแทน บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ประธานบอร์ด รับสูงสุด 335,580 บาท

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ค. 2565 เวลา 19:17 น. 1.8k

เปิดอัตราค่าตอบแทน บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ได้รับค่าตอบแทนต่อเดือนกี่บาท ส่วนที่ปรึกษา ได้เท่าไหร่เช็ครายละเอียดที่นี่

จากกรณีที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจำนวน 5 คนไปแล้วนั้น “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ทำการตรวจสอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กสทช. รายละเอียดดังนี้

 

  • ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนจำนวน 335,580 บาท
  • พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียง)  ได้รับค่าตอบแทน 269,000 บาท
  • ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต กรรมการ (ด้านกิจการโทรทัศน์) ได้รับค่าตอบแทน 269,000 บาท
  • นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) ได้รับค่าตอบแทน 269,000 บาท
  • รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ (ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ( ด้านเศรษฐศาสตร์) ได้รับค่าตอบแทน 269,000 บาท

 

ค่าตอบแทน กสทช.

 

 

ขณะที่อนุกรรมการให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ดังนี้

  • คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อให้คําปรึกษา เสนอแนะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษระดับสูง มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกัน อย่างกว้างขวางในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
  • คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือให้มีหน้าที่พิจารณา ศึกษาและเสนอความเห็น หรือดําเนินการตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของ กสทช. ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท
  • คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งนอกเหนือจาก ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด