"กสทช." เปิด 4 รายชื่อประธานคณะอนุกรรมการฯลุยโฟกัสกรุ๊ปควบรวม “TRUE-DTAC”

07 พฤษภาคม 2565

"กสทช." เปิด 4 รายชื่อประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ควบรวมดีล “TRUE-DTAC” ใครเป็นใคร ล่าสุดเดินหน้าลุยโฟกัสกรุ๊ปครั้งแรกวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ ไขข้อสงสัยสังคมคาใจผูกขาดธุรกิจมือถือ

ดูท่าส่อแววยืดเยื้อดีลแสนล้านควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC  หลังคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสองฝ่ายไฟเขียวให้ควบรวมธุรกิจระหว่างกัน

 

ที่บอกว่าส่อแววยืดเยื้อ เป็นเพราะ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ชุดใหม่ทั้ง 5 คน  ประกอบไปด้วย

 • ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ
 • พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ (ด้านกิจการกระจายเสียง)
 •  ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต กรรมการ (ด้านกิจการโทรทัศน์)
 • นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)
 •  รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ (ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ( ด้านเศรษฐศาสตร์)

 

ต้องการสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้เพราะสังคมตั้งคำถาม? TRUE กับ DTAC ตกลงควบรวมธุรกิจระหว่างกันจะผูกขาดตลาดมือถือหรือไม่ หากเพิกเฉยไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยจะถูกข้อกล่าวหามาตรา 157 ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 

นั้นจึงเป็นที่มาที่ บอร์ด กสทช. ลงความเห็นที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงาน (Road map) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

คณะอนุกรรมการจำนวน 4 ชุด ทำหน้าที่เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวได้แก่

 • คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย
 • คณะอนุกรรมการฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง
 • คณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี
 • คณะอนุกรรมการฯ ด้านเศรษฐศาสตร์

 

เปิด 4 รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ

สำหรับรายชื่อประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ควบรวม “TRUE-DTAC” มีดังนี้

คณะอนุคณะอนุกรรมการฯ ด้านเศรษฐศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. (ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ( ด้านเศรษฐศาสตร์)  นั่งประธาน

รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย

 

คณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี

 • พลอากาศโทธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ (ด้านกิจการกระจายเสียง) คนล่าสุด นั่งประธาน 

 

พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

 

คณะอนุกรรมการฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง

 • นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีตกรรมการ กสทช. นั่งประธาน

 

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

 

 

คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย

 • นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด  นั่งประธานอนุกรรมการ

 

 

 

เดินหน้าโฟกัสกรุ๊ปฯ

สำหรับการจัดประชุม Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3 กลุ่ม มีดังนี้

 • กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มนักวิชาการ
 • กลุ่มผู้บริโภค

 

 

 

โฟกัสกรุ๊ป TRUE-DTAC

โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group)  ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. และในฐานะอนุกรรมการฯด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานรับฟังโฟกัสกรุ๊ป

 

หลังจากสำนักงาน กสทช. เปิดฟังโฟกัสกรุ๊ปทั้ง 3 กลุ่มครบแล้ว ขั้นตอนลำดับต่อไป คือ

 • ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมโดยคณะทำงานของสำนักงาน กสทช.และที่ปรึกษาอิสระทั้งในและต่างประเทศ 

 

ต้องติดตามกันต่อไปว่า ดีลควบรวม "TRUE-DTAC" ที่ถูกตั้งคำถามผูกขาดธุรกิจ กสทช.จะสรุปผลไปในทิศทางใดน่าติดตามยิ่ง.