กทม. "อุดฟัน-ขูดหินปูน-ถอนฟัน" ฟรี หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เม.ย.67 

31 มี.ค. 2567 | 20:00 น.

สำนักอนามัย กทม. ปักหมุดจุดให้บริการด้านทันตกรรม "อุดฟัน-ขูดหินปูน-ถอนฟัน" ฟรี ด้วยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการรอบล่าสุดเดือนเมษายน 2567  

เดือนเมษายน 2567 นี้ ชวนคนกรุงเข้ารับบริการด้านทันกรรมฟรี พร้อมเข้ารับคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับช่องปากและสุขภาพฟัน โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการด้านทันตกรรมฟรี จากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการ "ขูดหินปูน-อุดฟัน-ถอนฟัน" ฟรี รอบล่าสุดเดือนเมษายน 2567 โดยเปิดลงทะเบียนหน้างาน ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงความประสงค์เพื่อขอรับบริการได้เลย

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันฟรี 

1 เมษายน 2567 

เวลา 7.00-12.00 น. 

  • เขตลาดพร้าว ตลาดอมรพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 โทร. 0 2539 4828 

4 เมษายน 2567 

เวลา 8.00-12.00 น.

  • เขตยานนาวา โรงเรียนวัดคลองภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 โทร. 0 2294 3247

5 เมษายน 2567

เวลา 8.00-15.00 น.

  • เขตหนองจอก ชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 โทร. 0 2988 1633 

10 เมษายน 2567 

เวลา 8.30-12.00 น. 

  • เขตพญาไท ชุมชนแฟลตตำรวจลือชา ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 โทร. 0 2271 1122

11 เมษายน 2567

เวลา 8.00-12.00 น.

  • เขตยานนาวา โรงเรียนวัดคลองภูมิ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 โทร. 0 2294 3247

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ กทม."อุดฟัน-ขูดหินปูน-ถอนฟัน" ฟรี เม.ย.67

ข้อมูล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร