เช็คหน่วยบริการเอกชนใช้ "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" 12 จังหวัด 

01 ก.พ. 2567 | 05:40 น.

สิทธิบัตรทอง ในพื้นที่ 12 จังหวัดเมื่อมีอาการเจ็บป่วยใช้ "บัตรประชาชนใบเดียว" รักษาทุกที่ได้ ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถานพยาบาลเอกชนทั้ง 757 แห่งได้แล้ว ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการเอกชนได้ครบที่นี่

ตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ของรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเบื้องต้นเป็นการนำร่องใน 4 จังหวัดก่อน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่

เป้าหมายคือการทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง หรือบัตร 30 บาท สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็จะสามารถรับบริการสาธารณสุขได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม คลินิกเอกชน ร้านยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกการพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกทันตกรรมที่อยู่ใกล้บ้านและเข้าร่วมในระบบกับ สปสช.ได้ทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชวนประชาชนกรณีที่มีอาการเจ็บป่วย สามารถใช้ "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แล้ว ยังสามารถเข้ารับบริการได้ที่ สถานพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็น ร้านยา คลินิกการพยาบาลฯ คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกทันตกรรม และคลินิกแพทย์แผนไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปัจจุบันมีหน่วยบริการเอกชนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการกับประชาชนแล้วรวม 757 แห่งในพื้นที่ 12 จังหวัด ดังนี้ 

1.จังหวัดแพร่

 • พร้อมให้บริการ 65 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

2.จังหวัดเพชรบุรี

 • พร้อมให้บริการ 58 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

3.จังหวัดร้อยเอ็ด

 • พร้อมให้บริการ 263 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

4.จังหวัดนราธิวาส

 • พร้อมให้บริการ 88 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

5.จังหวัดนครราชสีมา

 • พร้อมให้บริการ 152 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

6.จังหวัดนครสวรรค์

 • พร้อมให้บริการ 45 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

7.จังหวัดพังงา

 • พร้อมให้บริการ 12 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

8.จังหวัดเพชรบูรณ์

 • พร้อมให้บริการ 22 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

9.จังหวัดสระแก้ว

 • พร้อมให้บริการ 30 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

10.จังหวัดสิงห์บุรี

 • พร้อมให้บริการ 10 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

11.จังหวัดหนองบัวลำภู

 • พร้อมให้บริการ 16 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่

12.จังหวัดอำนาจเจริญ

 • พร้อมให้บริการ 18 หน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อ (คลิกที่นี่)

ข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ