“ไทย สเตมไลฟ์” ลงนาม VIET HEALTH บุกตลาดเวียดนาม

18 ม.ค. 2567 | 08:45 น.

“ไทย สเตมไลฟ์” ธนาคารสเต็มเซลล์ชื่อดังจับมือบิ๊กเนม “VIET HEALTH” บุกตลาดเวียดนาม ให้บริการด้านสเต็มเซลล์แบบครบวงจร

Dr. Konstantinos Papadopoulos, MD, PhD Consultant,Specialist in Endocrinology, Diabetes and Metabolism,Lecturer in Endocrinology บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด ร่วมด้วย พ.ญ.พิมพกานต์ อาวเจนพงษ์ Medical Director และณัฏฐา จันทร์เปล่งแก้ว Sales & Marketing Director ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท VIET HEALTH ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นตัวแทนหลักให้บริการด้านสเต็มเซลล์แบบครบวงจร เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ไทย สเตมไลฟ์ เป็นหนึ่งในธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายใต้แนวคิด “Beyond Stem Cell Banking”  โดยตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมามีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการฝากเก็บรักษาสเต็มเซลล์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงลูกค้าในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดในเวียดนามอย่างจริงจัง

“ไทย สเตมไลฟ์” ลงนาม VIET HEALTH บุกตลาดเวียดนาม

“เราเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจสุขภาพสู่ประเทศเวียดนาม จึงได้ร่วมมือกับบริษัท VIET HEALTH ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศเวียดนาม”  

สำหรับ “ไทยสเตมไลฟ์” ก่อตั้งโดยกลุ่มสูตินรีแพทย์และแพทย์เฉพาะทางเด็กหลอดแก้วของไทยตั้งแต่ปี พศ. 2548 ให้บริการด้านการเก็บและฝากสเต็มเซลล์ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกของไทย ที่ให้บริการโดยใช้เลือดสายสะดือของทารกที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับการคัดเลือกรหัสเอชแอลเอมาทำการปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคธาลัสซีเมียเป็นผลสำเร็จ

“ไทย สเตมไลฟ์” ลงนาม VIET HEALTH บุกตลาดเวียดนาม

ไทยสเตมไลฟ์มีความภูมิใจที่มีจำนวนครั้งที่แพทย์เฉพาะทางผู้ดูแลผู้ป่วยได้ทำการเบิกใช้เลือดสายสะดือและสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตที่ฝากเก็บกับไทยสเตมไลฟ์ไปทำการปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคร้ายแรงและใช้ในการรักษาโรคอื่นๆ มากที่สุด โดยมีการเบิกใช้ถึง 105 ครั้ง

เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวที่มีผลงานวิจัยระดับพิชญพิจารณ์ทางการแพทย์นานาชาติที่งานวิจัยการแพทย์อื่นๆ นำไปใช้อ้างอิงกว่า 700 ครั้ง  เทียบกับบริษัทคู่แข่งที่ไม่มีเลย จนถึงปัจจุบันครอบครัวไทยสเตมไลฟ์เป็นครอบครัวสเต็มเซลล์ที่มีสมาชิกมากที่สุดด้วยจำนวนกว่า 20,000 ครอบครัวในไทย

และกลุ่มธนาคารสเต็มเซลล์ (คอร์ดไลฟ์กรุ๊ป) ของเราเป็นกลุ่มธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 400,000 ครอบครัว สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันความเหนือกว่าคู่แข่งและความได้เปรียบด้านประสบการณ์ดูแลรักษาสเต็มเซลล์ที่ไม่มีคู่แข่งใดเทียบเคียงได้

“ไทย สเตมไลฟ์” ลงนาม VIET HEALTH บุกตลาดเวียดนาม

ปัจจุบันครอบครัวไทยสเตมไลฟ์เป็นครอบครัวสเต็มเซลล์ที่มีสมาชิกมากที่สุดด้วยจำนวนกว่า 2 หมื่นครอบครัวในไทย และกลุ่มธนาคารสเต็มเซลล์ (คอร์ดไลฟ์กรุ๊ป) ของเราเป็นกลุ่มธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 4 แสนครอบครัว

ไทยสเตมไลฟ์ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ สุดยอดนวัตกรรมเพื่อธุรกิจไทย ปี พ.ศ. 2549 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ร่วมกับการได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001, ISO 15189/15190, ISO 27001 ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับจีเอ็มพีด้วย