8 วิธีเที่ยวงานวันเด็ก 2567 ปลอดภัยพร้อมรับมือฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์

12 ม.ค. 2567 | 20:15 น.

วันเด็ก 2567 กรมอนามัย แนะพาบุตรหลานเที่ยวงานอย่างปลอดภัย ยึด 8 วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค-บาดเจ็บและการเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินที่จะส่งผลต่อสุขภาพและเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

วันเด็กแห่งชาติ 2567 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในหลายพื้นที่เพื่อส่งมอบของขวัญและความสุขให้กับเด็กและให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน

หลายพื้นที่มีการจัดงานวันเด็กขนาดใหญ่ และมีประชาชนและผู้ปกครองพาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินได้ เช่น การก่อการร้าย การทำร้ายร่างกายจากผู้ที่ไม่ประสงค์หวังดี

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า เด็กเล็กซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่มีความไวต่อการสัมผัสเชื้อโรค ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในเครื่องเล่นเด็กที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งอาจได้รับอันตรายจากเหตุก่อความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ หรือภาวะขาดอากาศจากพื้นที่แออัดในที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

8 วิธีเที่ยวงานวันเด็กอย่างปลอดภัย

1.ฟังข่าวการแจ้งเตือนภัย 

2.สวมหน้ากากตลอดเวลา 

3.สังเกตหาทางออกพร้อมหนี 

4.มีเบอร์โทรฉุกเฉิน 

5.ประเมินตนเองและพกยาติดตัว 

6.ที่แออัด น่ากลัวห้ามเข้า 

7.เฝ้าระวัง วิ่งหนีถ้ามีสัญญาณ

8.เตรียมอาหาร น้ำดื่ม แบตสำรองพร้อม 

พร้อมกันนี้ กรมอนามัยขอเน้นย้ำให้หน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำกับและมีมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ และคุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา และหมั่นล้างมือให้สะอาด

รวมถึงมีการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่ม ห้องส้วมสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ 

วิธีรับมือสถานการฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน

1.พ่อ แม่ ผู้ปกครองควรป้องกันตนเองและเด็กเล็กด้วยการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หรือ

2.สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งเมื่ออยู่นอกอาคาร

3.หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก

  • ไอบ่อย
  • หายใจลำบาก
  • หายใจถี่
  • หายใจไม่ออก
  • หากมีอาการแสดงให้รีบพาไปพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ กรมอนามัยขอให้ทุกครอบครัวที่พาบุตรหลานร่วมกิจกรรมดังกล่าว ปฏิบัติตนตามมาตรการของพื้นที่จัดงานอย่างเคร่งครัด ใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและเด็ก ๆ เด็กไทยปลอดภัย ดูแลสุขอนามัยดี เลี่ยงพื้นที่แออัดอันตราย ผู้ปกครองอย่าคลาดสายตา" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวทิ้งท้าย