เปิดชื่อหน่วยบริการเอกชนใช้ "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่"

10 ม.ค. 2567 | 20:15 น.

สปสช. เปิดตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการเอกชนใช้ "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" ใน 4 จังหวัดนำร่อง "แพร่-ร้อยเอ็ด-เพชรบุรี-นราธิวาส" ตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค อยู่ตรงไหน ที่ใดบ้าง คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่   

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยาย สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง 30 บาท ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ โดยได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส โดยผู้ป่วยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อเข้ารับการรักษาได้ (ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว) ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ อีก 6 ประเภท  

1.ร้านยา 

2. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. คลินิกเวชกรรม 

4. คลินิกทันตกรรม   

5. คลินิกการแพทย์แผนไทย  

6. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบันมีหน่วยบริการเข้าร่วมแล้ว 451 แห่ง 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการเอกชน 4 จังหวัดบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

เปิดชื่อหน่วยบริการเอกชนใช้ \"บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่\"

รายชื่อหน่วยบริการเอกชนเข้าร่วมให้บริการ "บัตรปชช.ใบเดียวรักษาทุกที่" 

1.จังหวัดแพร่ พร้อมให้บริการ 59 หน่วยบริการ คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ 

2.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้บริการ 53 หน่วยบริการ คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ 

3.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้บริการ 251 หน่วยบริการ คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ 

4.จังหวัดนราธิวาส พร้อมให้บริการ 88 หน่วยบริการ คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ 

เปิดชื่อหน่วยบริการเอกชนใช้ \"บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่\"

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตามแนวทางของ สปสช. 

1.ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

-ยื่นแสดงตนต่อหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งการ Walk-in หรือ นัดคิวออนไลน์ผ่านแอป-ไลน์หมอพร้อม (กรณีเด็กเล็ก ใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครอง) 

-รับการดูแลและรักษาตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยบริการ เมื่อรับบริการเสร็จ ระบบจะบันทึกประวัติการรับบริการโดยอัตโนมัติ

-กรณีที่ผู้ป่วยต้องรับยา สามารถเลือกรับยาได้ 3 ช่องทาง

  • ห้องจ่ายยาของโรงพยาบาล
  • ร้านยาใกล้บ้าน
  • ส่งยาทางไปรษณีย์ 

-กรณีผู้ป่วยเดิมหรือมีนัดรับบริการกับทางหน่วยบริการอยู่แล้ว

ให้เข้ารับบริการ ณ จุดที่นัดหมายได้เลย (ไม่ต้องทำการตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ และเปลี่ยนเป็น "การยืนยันตัวตนหลังรับบริการ" เมื่อผู้ป่วยรับบริการสิ้นสุดแล้วโดยสามารถยืนยันตัวตนที่จุดนั้นได้เลย

-กรณีที่เกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต

สามารถใช้สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย โดยยื่นบัตรประชาชน และแจ้งใช้สิทธิ UCEP

ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330 พิเศษ 4 จังหวัดกรณีใช้บริการ "บัตรปชช.ใบเดียวรักษาทุกที่"

  • สายด่วน สปสช. 1330 โทร.ฟรี 24 ชั่วโมง
  • กด 61 จ.แพร่
  • กด 65 จ.เพชรบุรี
  • กด 67 จ.ร้อยเอ็ด
  • กด 612 จ.นราธิวาส
  • กด # รับฟังซ้ำ