เปิดบทสรุป"วัคซีนโควิด"จาก"WHO"กันติดเชื้อไม่ได้-ลดความรุนแรงของโรค

07 ธันวาคม 2566

เปิดบทสรุป"วัคซีนโควิด"จาก"WHO"กันติดเชื้อไม่ได้-ลดความรุนแรงของโรค เผยลดการเสียชีวิตลงได้ และไม่มีความแตกต่างของชนิดวัคซีน ระบุผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน แนะนำให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม

วัคซีนโควิด-19 ยังคงมีการถกเถียงกันถึงประสิทธิภาพในการป้องกัน และความปลอดภัยมาจนปัจจุบัน 

ล่าสุด นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19 ว่า

โควิด 19  บทสรุปขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับโควิด 19 วัคซีน

เป็นไปตามคาดและอย่างที่เคยเสนอเรื่องโควิด 19 วัคซีนมาโดยตลอด วัคซีนโควิด 19 ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 

แต่ลดความรุนแรงของโรคได้ รวมทั้งลดการเสียชีวิตลงได้ และไม่มีความแตกต่างของชนิดวัคซีน ดังที่คนจำนวนมากเคยคิด และใฝ่ฝันอยากได้วัคซีนเทพ 

ประชากรส่วนใหญ่ติดเชื้อไปเป็นจำนวนมากน่าจะถึง 90% แล้ว โรคก็ได้ลดความรุนแรงลง จากตัวไวรัสเองด้วย 

เปิดบทสรุป"วัคซีนโควิด"จาก"WHO"กันติดเชื้อไม่ได้-ลดความรุนแรงของโรค

จนปัจจุบันเห็นได้ชัดเจน อัตราผู้เสียชีวิตน่าจะเท่าๆกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ในปีแรก ขณะนี้สัปดาห์ละ 1-3 คน

บทสรุปขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโควิด 19 วัคซีน ธันวาคม 2566

  • ผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน แนะนำให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแล้วโรคจะรุนแรง เช่นสูงอายุ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันต่ำ สตรีตั้งครรภ์ ควรได้รับวัคซีน ซ้ำอีก 1 ครั้งห่างจากเข็มสุดท้าย 6-12 เดือน
  • เด็กปกติแข็งแรงอายุ 6 เดือนถึง 17 ปี ถือว่าอยู่ในกลุ่มลำดับสำคัญต่ำ (low priority) ในการได้รับวัคซีน
  • เด็กที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลย ควรได้รับวัคซีน 1 เข็ม
  • ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่า โควิดวัคซีนต้องให้ประจำทุกปีต่อๆไปหรือเป็นวัคซีนประจำปี อย่างไข้หวัดใหญ่ คงต้องรอข้อมูลการศึกษาต่อไป จึงจะให้คำแนะนำต่อ