หญิงไทยเฮ ฉีดวัคซีนHPV ฟรี สาธารณสุข ขยายกลุ่มเป้าหมายสัปดาห์นี้

28 พ.ย. 2566 | 05:05 น.

"หมอชลน่าน" เปิดตัวเลขหญิงไทยฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วกว่า 5 แสนโดส คาดครบ 1 ล้านโดสตามเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ แย้มข่าวดีเตรียมขยายกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการ-ประชาชนทั่วไปในสัปดาห์นี้ 

จากนโยบาย "มะเร็งครบวงจร" ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 นโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการเดินหน้าให้บริการด้านโรคมะเร็ง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัย รักษาและดูแลฟื้นฟูกายใจโดยได้เริ่มขับเคลื่อนการป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ให้กับหญิงไทยอายุ 11-20 ปี ตั้งเป้า 1 ล้านโดสภายใน 100 วัน

ล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศความสำเร็จการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกว่า ตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ให้หญิงไทยอายุ 11-20 ปี ไปแล้ว 501,608 โดส โดยสามารถทำได้เร็วกว่ากำหนดเดิมที่คาดไว้ว่า จะถึง 500,000 โดสแรกในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ สำหรับช่วงแรกของการรณรงค์ได้เน้นการฉีดให้กับนักเรียนในโรงเรียนแต่ในช่วงสัปดาห์นี้จะขยายการจัดบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นในสถานประกอบการ และสถานพยาบาลใกล้บ้าน จึงขอเชิญชวนหญิงไทยอายุตั้งแต่ 11 – 20 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน HPV โดยสามารถนัดหมายเข้ารับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายครบ 1 ล้านโดส ในเดือนธันวาคม 2566 โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร หนองคาย มุกดาหาร อุดรธานี นครพนม สงขลา ระนอง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และนราธิวาส

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตอันดับ 2 ของหญิงไทยอายุต่ำกว่า 45 ปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การดูแลประชาชน ตั้งแต่การป้องกันโรค ตรวจคัดกรอง พัฒนาวิธีการรักษาและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในทุกมิติ 

ขณะนี้วัคซีน HPV มากกว่า 1 ล้านโดสได้ส่งถึงพื้นที่ครบแล้วและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งได้จัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย 1 ล้านโดสเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันโดยเร็วควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนอายุ 30-60 ปีได้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองเพื่อให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข