เช็คพิกัด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" รับมือ PM2.5 พุ่ง 9-12 พ.ย. นี้ 

08 พ.ย. 2566 | 20:15 น.

ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานวันนี้ 9 -12 พ.ย. 66 กทม. เปิด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" รักษาอาการป่วยพร้อมให้คำแนะนำดูแลกลุ่มเสี่ยง 8 แห่ง เช็ควัน เวลาและสถานที่ให้บริการทั้งหมดได้ที่นี่

จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่ 7 -12 พฤศจิกายน 2566 การระบายอากาศไม่ดี โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 จะมีความเข้มข้นของฝุ่นละอองสูง ในระดับสีส้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนยังมีโอกาสเกิดฝนตก และอาจส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ให้ลดลงได้ 

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวกรุงเทพมหานคร โดย สำนักการแพทย์ ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและบริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนี้ 

1.โรงพยาบาลกลาง

เปิดให้บริการวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โทร.02 220 8000 ต่อ 10811

2.โรงพยาบาลตากสิน

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันพุธและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โทร. 02 437 0123 ต่อ 1426 , 1430

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เปิดให้บริการวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โทร. 02 289 7225

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

เปิดให้บริการวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โทร.02 429 3576 ต่อ 8522

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

เปิดให้บริการวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.โทร.02 543 2090 หรือ 084 215 3278

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร.02 326 9995

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร. 063 324 11216 หรือ 099 170 5879

8.โรงพยาบาลสิรินธร

เปิดให้บริการวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร.02 328 6901 ต่อ 11434

คลินิกมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

คำแนะนำรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกิดมาตรฐาน

ประชาชนที่ต้องออกไปนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หากเป็นกลุ่มเปราะบางหรือสูงวัยไม่ควรออกจากบ้าน รวมถึงควรงดออกกำลังกายกลางแจ้งด้วยสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว หากมีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย มีผื่นแดงตามร่างกาย ตาแดง ให้รีบพบแพทย์

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะแจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน AirBKK www.airbkk.com, www.pr-bangkok.com, เฟซบุ๊กเพจสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร , เฟซบุ๊กเพจกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง,  สำนักสิ่งแวดล้อม และเฟซบุ๊กเพจ กรุงเทพมหานคร รวมถึง LINE ALERT และ LINE OA @airbangkok กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue ได้