svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

Agyhero เปิดศูนย์ผ่าตัดหลอดเลือด One day surgery

19 กันยายน 2566

Agyhero เปิด “แคร์ดีคลินิก” ศูนย์ผ่าตัดหลอดเลือด One day surgery หลังพบตัวเลขผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเพิ่มต่อเนื่อง มั่นใจยอดผู้ใช้บริการแตะ 1,200 คน ในปี 67

ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาผ่าตัดด้านหลอดเลือด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด (Hemodialysis) เป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันมีนโยบายในการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยไตกรณีสิทธิบัตรทองฟอกเลือดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยรอคิวเข้ารับการรักษาจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลของรัฐมีผู้ป่วยหนาแน่น ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง

จากสถิติล่าสุดคนไทยป่วยเป็นโรคไต คิดเป็น 11.6 ล้านคน หรือ 17.5% ของประชากร ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยสะสมมากกว่า 2 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 1 ใน 25 เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ ซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3 มีจำนวนสูงถึง 420,212 คน ส่วนผู้ป่วยในระยะ 4 มีจำนวน 420,212 คน และผู้ป่วยในระยะที่ 5 ที่ต้องจำเป็นต้องล้างไตมีจำนวนมากถึง 62,386 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

Agyhero เปิดศูนย์ผ่าตัดหลอดเลือด One day surgery

ทั้งนี้โรคไตวายเรื้อรังมักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ มีอัตราจำนวนผู้สูงอายุในไทยเพิ่มขึ้นสูงถึง 500,000 คนต่อปี และคาดว่าในปี 2568  ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ต่อจำนวนประชากร 5 คน

อีกทั้งยังพบว่ามีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นต้องรักษาโรคไตวายเรื้อรังด้วยการ ฟอกไต ฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลอดเลือดที่ใช้ฟอกไตต้องได้รับการดูแลซ่อมรักษาเพื่อไม่ให้ตีบ โป่ง แตก ตัน และยังคงสามารถคงสภาพแข็งแรงเพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายฟอกเลือด ฟอกไต ทำได้ดีเหมือนหลอดเลือดปกติ

นายแพทย์อนุชา พาน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอจี้ฮีโร่ จำกัด (Agyhero) เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วด้านเวลาในการเข้ารักษาจึงได้เปิด “แคร์ดีคลินิก” (Care-D Clinic) ศูนย์ผ่าตัดหลอดเลือดที่มุ่งเน้นบริการด้านการรักษาผู้ป่วย “เส้นเลือดฟอกไต”

นายแพทย์อนุชา พาน้อย

ด้วยการผ่าตัดทั้งหลอดเลือดจริง หลอดเลือดเทียม และใส่สายฟอกไต รวมไปถึงการผ่าตัดเส้นเลือดขอด ด้วยวิธีสมัยใหม่ และรูปแบบรักษาให้บริการใส่พอร์ต (Port-A-Cath) เพื่อให้ยา สารอาหารทางเส้นเลือด และการผ่าตัดเพื่อดูแลแผล โดยหัตถการดังกล่าวผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับบ้านพักฟื้นได้อย่างปลอดภัย

โดย Care-D clinic ให้บริการ One day surgery นับเป็นบริการผ่าตัดอีกทางเลือกกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการนอนพักค้างคืนในสถานบริการ ลดการรอคิว ในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่รับเทรนด์สังคมสูงวัย พร้อมดูแลด้วยความใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยรองรับผู้ป่วยทั้งคนไทยและต่างชาติ

ด้านนางนิตยา ชไนศวรรย์ กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง พยาบาลวิชาชีพผู้มากประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์ผู้สูงอายุ (Nursing Home) และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation Center) กล่าวว่า ความร่วมมือของทีมแพทย์และพยาบาลในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันผลักดันมาตรฐานการรักษาสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์และรองรับเทรนด์ประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

Agyhero เปิดศูนย์ผ่าตัดหลอดเลือด One day surgery

ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ตนเองดูแลบริหารธุรกิจศูนย์ผู้สูงอายุมากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้ของ BHS group และ Doctor A to Z เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในกลุ่มสูงอายุได้เข้าถึงบริการการรักษาเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน โดยสามารถรองรับการผ่าตัดได้ 10เคส ต่อวัน และตั้งเป้ามีผู้เข้าใช้บริการคลินิกจำนวน 1,200 คน ภายในปี 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยและคนต่างชาติอยู่อาศัยในไทยรวมถึงต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย