4 จังหวัดจองสิทธิรับ "ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก" ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

27 ส.ค. 2566 | 20:15 น.

ข่าวดี สปสช. ชวนหญิงไทยลงทะเบียนรับสิทธิ "ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง" สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-59 ปี ตรวจสอบเงื่อนไข ขั้นตอนพร้อมรายละเอียด 4 จังหวัดนำร่องได้ที่นี่

หลังจากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช.ได้อนุมัติให้จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing (เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทส) ที่มีความแม่นยำสูง เป็นสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจทุก ๆ 5 ปี เพื่อทดแทนการตรวจด้วยวิธีแปปสเมียร์ (Pap smear) หรือ วีไอเอ (VIA) แต่ด้วยความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองที่หน่วยบริการ รวมถึงพฤติกรรมเขินอายที่จะเข้ารับบริการดังกล่าว 

ล่าสุด บอร์ด สปสช.จึงได้อนุมัติให้ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง "HPV DNA Self Collection" (เอชพีวี ดีเอ็น เซล คอลเลคชัน) เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บสิ่งส่งตรวจได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเอชพีวี รวมถึงมีการคัดกรองโรคและการรักษาที่มีประสิทธิผลแต่กลับยังเป็นโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตของผู้หญิงไทยจำนวนมาก 

ทั้งนี้ เพื่อดูแลสุขภาพหญิงไทยให้ห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูกจึงได้มีการจัดสิทธิประโยชน์ดูแลเพิ่มบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย 

 • หญิงไทยอายุ 30-59 ปี หรือหญิงไทยอายุ 15-29 ปี ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เปลี่ยนคู่นอนบ่อย เป็นต้น

โดยสามารถขอรับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองได้ที่ร้านยาและคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง สปสช.ได้นำร่องที่เขตสุขภาพที่ 7 ใน 4 จังหวัด สามารถขอรับชุดตรวจผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้แล้ว ดังนี้ 

 • กาฬสินธุ์ 
 • ขอนแก่น 
 • มหาสารคาม 
 • ร้อยเอ็ด

ขั้นตอนและรายละเอียดหลังรับจุดตรวจฯ 

เมื่อไปรับชุดตรวจฯที่หน่วยบริการแล้ว ให้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจมาคืนที่ร้านยา จากนั้นจะดำเนินการแจ้งผลตรวจให้ผู้รับการคัดกรองรับทราบ

 • กรณีที่ "ไม่พบความผิดปกติ" ก็จะเก็บข้อมูลสู่ระบบและนัดให้ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี
 • กรณี "พบความผิดปกติ" จะมีการติดตามเพื่อนำเข้าสู่ระบบการตรวจและรักษาพยาบาลต่อไป 

วิธีรับสิทธิ "ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง"  ผ่าน  "แอปฯ เป๋าตัง"  

1.ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง 

 • ทำการติดตั้งแอปฯเป๋าตัง และทำการสมัครบริการกระเป๋าสุขภาพ 

2.จองสิทธิตรวจ HPV

วิธีรับสิทธิ "ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง"  ผ่าน  "แอปฯ เป๋าตัง" ในกระเป๋าสุขภาพ มีขั้นตอนดังนี้

 • เลือก "สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค" 
 • เลือก "ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี" 
 • เลือกสิทธิประโยชน์
 • เลือก "รับชุดตรวจ HPV Self Sampling" หรือเก็บสิ่งส่งตรวจโดยหน่วยบริการ" 

4 จังหวัดจองสิทธิรับ \"ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก\" ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง