วันแม่แห่งชาติ วันเกิดพระพันปีหลวง 2566 ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี 

08 ส.ค. 2566 | 02:00 น.

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันเกิดพระพันปีหลวง 2566 ชวนหญิงไทย 25-65 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวนจำกัด ตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมเช็ครายละเอียดได้เลย

ข่าวดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 นี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติ โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 400 ราย

เงื่อนไขเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี

  • สตรีอายุ 25-65 ปี 
  • ไม่มีประวัติวินิจฉัยหรือเคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช
  • ไม่มีประวัติผ่าตัดมดลูก
  • ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน 1 ปีนี้
  • ไม่มีประจำเดือนในวันที่มาตรวจ

หากท่านเข้าเกณฑ์ดังกล่าว สามารถมารับบริการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ทั้งนี้ สตรีที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับอุปกรณ์และคำแนะนำวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากปากมดลูกด้วยตนเอง เพื่อตรวจหาไวรัสเอสพีวี ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งผลการตรวจภายใน 2-4 สัปดาห์

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

ลงทะเบียนและรับบัตรคิว ณ ตึก ภปร ชั้น G ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30-10.00 น. กรุณานำบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงตนเพื่อเข้ารับบริการด้วย

สำหรับสตรีที่มีเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเกณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ (คลิกที่นี่)
 

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติฯ